کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ تیر ۲۱, یکشنبه

ایران-پاریس-13ژوئن2015 سخنرانی مریم رجوی ایران دمکراتیک و غیر اتمی با سرنگونی ولایت فقیه
گرد همایی عظیم ایرانیان و حامیان مقاومت ایران با شرکت ۶۰۰ ‍پارلمانتر و
شخصیت تراز اول سیاسی از سراسر #جهان

#تغییر رژیم توسط مردم  و مقاومت ایران
متحد علیه #بنیادگرایی اسلامی و #تروریسم
از نقض #حقوق بشر در ایران تا بن بست #اتمی و از بحران #منطقه تا مقابله با گروه #داعش  در #سوریه٫ #عراق و #یمن  راه حل فقط #سرنگونی خلیفه ارتجاع
 و تروریسم در ایران است
وقتی که آمادگی اجتماعی برای تغییر فراهم می شود هیچ عاملی حیاتی تر از وجود
 یک جنبش سازمان یافته نیست. وحشت آخوندها از مجاهدین و شورای ملی مقاومت
 و تلاش برای نابودی آنها به همین دلیل است.
آخوندها پیوسته حضورمجاهدین در عراق را تهدید حاکمیت خود دیده اند.
زیرا آنها نیروی پیشتاز نبرد با فاشیسم دینی هستند. زیرامجاهدین و شورای ملی مقاومت
 بودند که رو در روی اصرار خمینی بر ادامه جنگ  پرچم صلح را برا فراشتند. 
این مجاهدین بودند که ارتش آزادی بخش را بر پا کردند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر