کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ تیر ۱۹, جمعه

ایران-مصاحبه مريم رجوي با روزنامه الوطن الجزائر: ما خواهان پايان استبداد مذهبي در ايران هستيم

مریم رجوی   رئیس جمهور برگزیده مقاومت
#روزنامه الوطن الجرائر در تاریخ ۹تیر۹۴- ۳۰ژوئن۲۰۱۵

 مصاحبه ای با  #مریم رجوی  رئیس جمهور برگزیده مقاومت #ایران انجام داد.
در پ‍اسخ مریم رجوی  ارزیابی از پرونده #حسن روحانی و جایگاه #مقاومت ایران در سطح بین اللملی و داخلی و نقش مقاومت در سطح #منطقه و تهدیدات #داعش ارائه دادند
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر