کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

آخوند روحاني نمايندة مردم ايران نيست. او و رژيمش، قاتل مردم ايران و عامل اصلي بحران در منطقه هستند.  
اين رژيم، غاصب حق حاكميت مردم ايران است و هيچيك از نمايندگانش، مشروعيت ندارند و بايد از مجامع بين‌المللي اخراج شوند

هموطنان،
ياران مقاومت!
از راه دور به همة شما كه عليه حضور رئيس جمهور رژيم نامشروع و ضدبشري ولايت فقيه در آمريكا و در سازمان ملل به اعتراض برخاسته‌ايد، سلام مي‌كنم.
در اين لحظه، دهها ميليون هموطن ما در داخل ايران، در خروش شما، صداي حبس شده در سينه‌ها و فريادهاي در گلو شكستة خود را مي‌شنوند و زبان حالشان تقدير و تحسين شماست كه با بلندترين صدا اعلام مي‌كنيد كه:
 اين رژيم، غاصب حق حاكميت مردم ايران است و هيچيك از نمايندگانش، مشروعيت ندارند و بايد از مجامع بين‌المللي اخراج شوند.
فرستادة ولايت فقيه به ملل متحد، بخشي از رژيمي است كه حياتش فقط با اعد‌امهاي روزانه، شكنجة زندانيان، سركوب زنان، غارت دارايي جامعه و تروريسم و ويرانگري در منطقه تأمين مي‌شود. او بر سر سهم خود از قدرت با جناح ديگر رقابت مي‌كند، اما بر سر اعدام جوانان ايران كه آمارش در نيمه اول امسال به 700 مورد رسيده و بر سر صدور تروريسم، با خامنه‌اي همراه است.
در دوران آخوند روحاني كه مدعي ميانه‌روي است، بيلان‌ نقض حقوق بشر در همة زمينه‌ها بيشتر شده است. تظاهرات معلمان و كارگران، با دستگيري و اخراج، پاسخ داده مي‌شود، وكلا، مدافعان حقوق بشر، وبلاگ‌نويسها، خبرنگاران، مسلمانان اهل سنت، مسيحيان، كشيشها، يهوديان، دراويش، بهايي‌ها، كردها، بلوچها و عربها زنداني مي‌شوند و زنان و جوانان هر روز حقوق و آزاديشان پايمال مي‌شود.

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394
ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394


ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394


ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به شركت كنندگان در تظاهرات ايرانيان در مقابل مقرملل متحد در نيويورك06 مهر, 1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر