کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

پيام مريم رجوي به كنفرانس «ده سال دفاع از مقاومت براي دموكراسي در ايران» در برلين 24 مهر, 1394

پيام مريم رجوي به كنفرانس «ده سال دفاع از مقاومت براي دموكراسي در ايران» در برلين 24 مهر, 1394

پيام مريم رجوي به كنفرانس «ده سال دفاع از مقاومت براي دموكراسي در ايران» در برلين 24 مهر, 1394

پيام مريم رجوي به كنفرانس «ده سال دفاع از مقاومت براي دموكراسي در ايران» در برلين 24 مهر, 1394

روز 21مهر، كنفرانسي در شهر برلين آلمان با شركت شماري از شخصيتهاي سياسي و نمايندگان پارلمان آلمان برگزار شد. آقاي اتوبرنهارد رئيس كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد، رياست اين جلسه را به عهده داشت و خانم ريتا زوسموت رييس سابق مجلس نمايندگان آلمان، از سخنرانان اين جلسه بودند.
مريم رجوي طي پيامي به اين كنفرانس گفت:
دوستان ارجمند
با گرمترين سلامها به كنفرانس ارزشمند شما، به مناسبت دهمين سال تأسيس كميتة آلماني همبستگي براي ايران آزاد، از بنيانگذاران و مسئولان اين كميته كه مدافع يك سياست صحيح در قبال مهمترين‌ تهديد خاورميانه و جهان امروز يعني فاشيسم ديني حاكم بر ايران هستند، قدرداني مي‌كنم.
ده سال پس از تأسيس اين كميته، تاريخ و وجدان جمعي مردم آلمان قضاوت مي‌كند كه آيا مماشات با ديكتاتوري مذهبي ايران صحيح بود، كه آن را براي سد كردن راه آزادي و پيشرفت جامعه ايران و در خون فرو بردن خاورميانه تشجيع كرد يا سياست پيشتازانه كميته آلماني همبستگي براي ايران آزاد كه آينده ايران و از جمله شكوفايي حقيقي روابط آلمان و ايران را در حمايت از مقاومت مردم ايران يافت؟
آيا امتياز‌دادن به آخوندها و چشم بستن به توحش و بربريت اين رژيم، صحيح بود كه اقتصاد ايران را به ويراني كشاند و امروز حتي پس از لغو تحريمها، توان جذب سرمايه‌گذاريها‌ي خارجي را هم از كف داده، يا دفاع مجدانه اين كميته، از برقراري آزادي و دموكراسي در ايران،به مثابه يگانه راه صلح و ثبات در تمام منطقه؟
كوشش اين كميته در دفاع از مجاهدان اشرف و ليبرتي در برابر هجومهاي مستمر عوامل رژيم ايران و از جمله شش قتل عام در سالهاي اخير، و مبارزة مستمر اين كميته، براي حقوق بشر و آزادي ايران،الگوي يك مبارزة شجاعانه در شرايطي است كه مصالح دراز مدت دو ملت آلمان و ايران، پاي منافع حقير سياست مماشات ذبح مي‌شد.
حكومتها‌، هر قدر هم كه مثل رژيم قساوت به خرج بدهند و خون بريزند، رفتني هستند. اما آنچه هميشه باقي است، دوستي ملتهاي آلمان و ايران است.
وقتي كه در بحبوحه اعدام بي‌وقفه جوانان ايـران توسط ملاها، سياست‌ خود را در كنار ملاها قرار مي‌دهد، وقتي كه خانواده‌هاي اعدام‌شدگان و جوانان ايراني باانزجار و خشم مي‌بينند هيأتهاي تجاري و سياسي از آلمان و ساير كشورهاي اروپا به نزد ملاها مي‌روند اما كمترين اعتنايي به حقوق بشر ايران ندارند، درست در اين شرايط، كميتة شماو همه پارلمانترها و سياستمداران همسو با پلاتفرم و مسيراين كميته،نگاهبان ارزشهاي حقيقي مردم آلمان و مردم تمام اروپا هستند و آيندة اميدبخشي را نمايندگي مي‌كنند كه روابط دو كشور بر پاية منافع حقيقي دو ملت پايه‌گذاري مي‌شود ونه باج‌خواهي و شانتاژ مشتي ملاي مستبد.
اگر روحاني رئيس جمهور ملاهاكمترين قصدي براي اعتدال داشت، بايد حقوق بشر ايران رو به بهبود مي‌گذاشت نه اين كه اعدامها‌در اين دو سال به بالاترين حد خود در ربع قرن اخير برسد.بنابراين دولتهاي غرب ديگر نمي‌توانند به بهانة بي‌اعتبار كمك به ميانه‌روي در رژيم ايران سكوت خود نسبت به نقض فاحش حقوق بشر ايران و دخالت اين رژيم در سوريه و عراقرا توجيه كنند.
اگر به جاي اين سياست اشتباه، يك سياست مسئولانه اتخاذ مي‌شد، اشغال جنايت‌بار عراق توسطملاها، رشد و گسترش گروه داعش ، كشتار 300 هزار سوري، پاگرفتن بنيادگرايي وتروريسم در كشورهاي اروپايي و سيل پناهجويان در اروپا و دخالت زيان‌بار روسيه در سوريه همه و همه قابل اجتناب بود.
باور كنيد اين دوران كه از نظر سياسي شكست‌خورده و از نظر اخلاقي مفتضح است، به پايان رسيده است.دوراني كه حقوق بشر در ايران سنگسار و در سطح بين‌المللي حراج مي‌شود، بايد خاتمه يابد.
تا وقتي كه ملاها در اعدام و سركوب در ايران هيچ مانعي در برابر خود نمي‌بينند، به دخالت و تروريسم در منطقه و خطرآفريني براي تمام جهان ادامه مي‌دهند.از اين رو از دولت آلمان و همه دولتهاي اروپا انتظار مي‌رود كه:
روابط خود با اين رژيم را به توقف اعدامها مشروط كنند،
مقاومت مردم ايران براي آزادي را محترم بشمارند،
و به تعهدات خود براي حفاظت مجاهدين در كمپ ليبرتي و پايان محاصرة ضدانساني آن عمل كنند.
براي همه شما آرزوي موفقيت مي‌كنم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر