کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ مهر ۲۹, چهارشنبه

ایران-پيام مريم رجوي به كنفرانس درمجلس عوام انگلستان- 27مهر1394

ایران-پيام مريم رجوي به كنفرانس درمجلس عوام انگلستان- 27مهر1394

مريم رجوي: بريتانيا و همه دولتهاي غرب رافرا مي‌خوانم كه روابط خود با رژيم ايران را به توقف اعدامها مشروط كنيد29 مهر, 1394

ایران-پيام مريم رجوي به كنفرانس درمجلس عوام انگلستان- 27مهر1394

ایران-پيام مريم رجوي به كنفرانس درمجلس عوام انگلستان- 27مهر1394


اعضاي محترم مجلسين عوام و اعيان،
حضار محترم!
به همه شما درود مي‌فرستم. دفاع شما از حقوق بشر سركوب‌شدة ايران ماية دلگرمي براي هم‌ميهنان من است. آنها همين هفته پيش از حلق‌آويز يك دختر 23 ساله و يك پسر جوان كه هنگام جرم انتسابي فقط 17 سال داشتند، شوكه شدند.
ماشين برنامه‌ريزي شدة اعدامهاي روزانه، سلب تمام آزاديهاي فردي و اجتماعي هموطنان من و تحميل انواع مجازاتها و محدوديتها به آنها را از نظرها دور داشته؛ نظير محكوميت دو شاعر به 20 سال زندان به خاطر نوع شعرشان يا محكوميت يك فيلم‌ساز به 6 سال زندان و 240 ضربة شلاق. اين وقايع هولناك، اين سركوب بي‌وقفة زنان و جوانان ايران، مهمترين‌ وجه سياستي است كه خصلت آن بي‌ثبات‌كنندگي و خونريزي است.
به عراق نگاه كنيد: عامل بي‌ثباتي آن رژيم ايران و شبه‌نظاميان وابسته به سپاه قدسند كه بيشترين زمينه را براي رشد  و گسترش داعش فراهم كرده و در عين حال، شرايط بسيج مردم اين كشور براي مقابله با داعش را از بين برده‌اند.
به سوريه نگاه كنيد: عامل اصلي بي‌ثباتي در آن جا، رژيم ايران است.  اين سپاه پاسداران است كه در صف مقدم عمليات نسل‌كشي است و شمار قربانيان را از 300 هزار نفر هم بيشتر كرده است. اين آخوندها هستند كه با فرماندهي يك سركوب فاجعه‌بار سراسري، باعث آوارگي ميليو‌نها سوري و از جمله مهاجرت صدها هزار نفر آنها به اروپا شده‌اند. اين رژيم ايران است كه پاي روسيه را به سوريه باز كرده و بحران آن‌جا را شدت بخشيده است. 
به يمن نگاه كنيد: اين آخوندها و گروه وابسته به رژيم ايران است كه آن جا را به جنگ كشانده است.

چه بايد كرد؟
در ما‌ههاي اخير يك توافقنامة اتمي ضعيف به دست آمده. حتي اگر يك توافق بسيار قوي در كار بود، باز هم اجراي آن جز با ايستادگي محكم در برابر ستيزه‌جويي ملاها غيرممكن بود.
هم‌چنين در آن جا يك اقتصاد محتضر هست. بخش اعظم اين اقتصاد تحت سلطه ولايت فقيه  و سپاه پاسداران است. ركود و ورشكستگي كنوني فرصت كمي براي مراوده كمپاني‌هاي تجاري اروپا با اقتصاد ايران باقي گذاشته.   اما حتي اگر معامله‌يي صورت گيرد، اين معاملة‌ مستقيمي است با شركتهاي متعلق به ولايت فقيه و سپاه پاسدران. در نتيجه سوخت ماشين سركوب و ترور در داخل ايران و منطقه را فراهم مي‌كند و سرانجام در آن جا يك فاشيسم ديني غيرقابل اصلاح هست كه از هنگام روي كار آوردن يك رئيس جمهور مدعي اعتدال، شمار اعدامها را به بالاترين ركورد ربع قرن اخير رسانده است.
اما در نقطه مقابل همة اين عوامل منفي، يك ملت مشتاق آزادي هست كه از خودش يك مقاومت سازمانيافته و  نيرومند دارد. مردم و مقاومتي خواهان يك دموكراسي پايدار با لغو حكم اعدام، جدايي دين و دولت و برابري زن و مرد. اين نيرويي است كه كليد پايان دادن به بحران ايران و خاورميانه را در دست دار‌د. شكوفايي واقعي و پايدار روابط كشورها اروپا با ايران در گرو راهي است كه اين مقاومت در پيش گرفته است.
بنا به تجربه‌هاي مكرر، هر سياستي كه متكي به رژيم ايران يعني عامل اصلي بي‌ثباتي و نسل‌كشي در منطقه باشد،  باز هم شكست مي‌خورد. سياست درست قرار گرفتن در كنار مردم و مقاومت ايران است.
من بريتانيا و همه دولتهاي غرب را فرا مي‌خوانم كه بي‌اعتنايي به نقض حقوق بشر ايران را متوقف كنند و روابط خود با رژيم ايران را به توقف اعدامها منوط سازند.
هم‌چنين از آنها مي‌خواهم به تعهدشان در مورد حفاظت مخالفان ايراني در ليبرتي كه هدف اصلي كشتار و سركوب بوده‌اند، عمل كنند. مشخصاً، محاصرة ليبرتي به خصوص محاصرة پزشكي آن،‌ بايد پايان يابد و پروندة ليبرتي و مديريت آن بايد از دست عناصر وابسته به رژيم آخوندي گرفته شود.

ماية خوشوقتي است كه بيش از 200 عضو مجلسين عوام و اعيان با امضاي بيانيه‌يي خواهان اتخاذ يك سياست صحيح در قبال ايران و مشخصاً حمايت از آزادي و حقوق بشر ايران شده‌اند. از ابتكارعمل آنها تقدير مي‌كنم و براي كنفرانس شما آرزوي موفقيت مي‌كنم.

۱ نظر:

  1. درود بر مريم رجوي ، زني كه تنها نداي حق طلبانه زندانيان سياسي را به همه دنيا رسانده و مي رساند ، به اميد تنها يك گوش شنوا

    پاسخحذف