کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

ایران-پیام مریم رجوی اولین سالگرد ریحانه جباری

ایران-پیام مریم رجوی اولین سالگرد ریحانه جباری
مادر ریحانه جباری

مريم رجوي:  چه كسي ممكن است چهرة مظلوم اما مصمم ريحانه را ببيند، يا فرياد تظلم‌خواهي مادر او را بشنود و منقلب نشود؟

با اين همه، در پس اين وقايع، نيرو و پيامي وجود دارد كه به جاي حزن و اندوه و ترس و نااميدي، همبستگي اجتماعي را افزايش مي‌دهد و اعتراض و مخالفت عليه آخوندها را دامن مي‌زند؛ و آن مقاومت مردم ايران و به خصوص مقاومت زنان ايران است.
به وصيتنامة ريحانه گوش كنيد كه چگونه سراپاي رژيم ولايت فقيه و قوانين ظالمانة آن‌ را به محاكمه مي‌كشد؛
او مي‌گويد: «با آغوش باز از مرگ استقبال مي‌كنم؛ چرا كه در دادگاهٍ خداوند، متهم مي‌كنم مأمورين آگاهي را، متهم مي‌كنم بازپرس را، متهم مي‌كنم قاضي ديوانعالي كشور را، كساني كه بي‌دريغ كتكم زدند... و من در دادگاه خالق هستي، متهم مي‌كنم همة آنها را ... ».
خامنه‌اي، سردژخيم رژيم، اين دختر شجاع را بالاي دار فرستاد؛ اما ايستادگي و بي‌باكي و شورشگري زن ايراني عليه ارتجاع و ستم آخوندي، از بين رفتني نيست، بلكه بيشتر و خروشانتر مي‌شود تا روزي كه بساط اين رژيم را جمع، و اين رژيم را سرنگون كند.
فرياد مادر ريحانه در تاريخ ايران خواهد ماند كه: دختر من شرف داشت. ما با او همصدا مي‌شويم و به شكيبايي و استقامت اين مادر و همة مادران، درود مي‌فرستيم


قسمتی از پیام آقای مسعود رجوی در مورد اعدام ریحانه

اسیدپاش رو باید کشت چه با تفنگ چه با مشت این شعار گروهی از دختران انتقلابی  دانشگاه تهران بودهم وطنان مان بویژه زنان با رویکرد و پتانسیل انقلابی به اعتراض وشورش در برابر اسدپاشی پرداختند
این ظرفیت انقلابی را در زنان میهن ارتجاع آخوندی با دستگیری واعدام دهها هزار زن مجاهد خلق  مخصوصا بعد از انتخاب مریم بعنوان رئيس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران بخوبی در یافته و به چشمش فرو رفته
ولی فقیه پاسخی جز اسیدپاشی بر روی زنان و طناب دار بر گردن ریحانه جباری انهم بعد از هفت سال و نیم حبس و شکنجه ندارد دختر دانشجوئی که موقع دستگیری 18-19سال بیشتر نداشته دختری که به معنای واقعی کلمه به معروف قیام کرده است
یعنی در دفاع از خودش به مقابله پرداخته با نرینه وحشی اطلاعاتی مهاجم
پس آفرین بر او و درود براو کسی که دژخیم و مامور کشتاپوی دینی را بکشد البته که قهرمان است و باید عمل قهرمانانه او را تا نیست و نابود کردن آخرین مهره اطلاعاتی ادامه داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر