کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ مهر ۱۷, جمعه

ایران-پيام مريم رجوي به تظاهرات و تجمعات معلمان آزاده ايران در شهرهاي مختلف

مريم رجوي به اجتماعات حق‌طلبانه معلمان كه روز پنجشنبه، 16مهر در بسياري از استانهاي ايران، در شمال، جنوب، شرق و غرب كشور برپا شد، درود فرستاد و افزود اين زنان و مردان شجاع كه در زمره ارجمندترين و شريف‌ترين اقشار جامعه ما هستند، با پيگيري تحسين‌برانگيز خواستهاي صنفي خود ارادة تمام ملت ايران رودرروي استبداد حاكم را نمايندگي مي‌كنند.
وي از ساير اقشار مردم ايران به ويژه دانش‌آموزان، دانشجويان، كارگران و پرستاران خواست كه دست در دست هم به همبستگي با جنبش اعتراضي معلمان برخيزند و به كار رژيم پوسيده‌يي كه با ستم و سركوب و غارت فاجعه‌بار تمام جامعه را به فقر و مصيبت كشانده، پايان دهند.

ایران-پيام مريم رجوي به تظاهرات و تجمعات معلمان آزاده ايران در شهرهاي مختلف

ایران-پيام مريم رجوي به تظاهرات و تجمعات معلمان آزاده ايران در شهرهاي مختلف

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر