کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394


ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394
ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394

ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394
ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394
ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394
ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394
ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394
ایران-پیام مریم رجوی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان3 آذر1394

مریم رجوی: سرچشمه خشونت علیه زنان در این دوران بنیادگرایی اسلامی است و زنان باید با تمام قوا علیه آن قیام کنند

 روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، روز رسوایی رژیم زن‌ستیزی است که پایه‌های حاکمیت خود را بر سرکوب و تبعیض علیه زنان بنا کرده است و روز مظلوميت زن ایرانی است که ۳۷سال است همه عرصه‌های زندگیش تحت نام خدا و اسلام، هدف خشونت و تبعیض قرار می‌گیرد.

سرچشمه خشونت علیه زنان در این دوران بنیادگرایی اسلامی است که ریشه اندیشه آن زن ستیزی است و زنان باید با تمام قوا علیه آن قیام کنند.

در این روز به یاد دهها هزار زن قهرمانی هستیم که در مبارزه علیه فاشیسم دینی شکنجه یا اعدام شدند.

به یاد دخترانی مثل ریحانه و فریناز که در برابر تعدی دژخیمان این رژیم ایستادند و جان خود را از دست دادند و زنانی که رنج زندان و شکنجه را به جان خریده و در مقابل این رژیم ایستادگی می‌کنند.

 

هم‌چنین زنانی را به یاد داریم که قربانی اسیدپاشی شدند و نیز میلیونها زنی که به خاطر زن بودن مورد تحقیر و بدرفتاری و ستم قرار می‌گیرند. تحت حکومت آخوندها، قوانین رسمی راه اعمال خشونت بر زنان را باز می‌کند و بی‌عدالتی نسبت به زنان در قضاییه آخوندها نهادینه شده است.

تحمیل حجاب اجباری و قوانین آن یک ناامنی دائمی در زندگی همه زنان ایجاد کرده است. در هر ساعت دو الی سه زن به اتهام بدحجابی به دادگاه معرفی می‌شوند. هر روز هزاران زن به خاطر بدحجابی مورد برخورد قرار می‌گیرند.

در ۹ سال گذشته، سالانه بیش از صدهزار زن از بازار کار ایران کنار گذاشته شده‌اند و فقر و نابرابری که به خصوص در سالهای اخیر شدت یافته، بیش از همه زنان را به فقر کشانده است.

 

دوستان عزیز،

کمتر از یک ماه پیش بر اثر شلیک ۸۰موشک سنگین به کمپ بی‌دفاع لیبرتی که توسط رژیم ایران هدایت شده بود، ۲۴ عضو مجاهدین به شهادت رسیدند؛ از جمله یک زن پیشتاز، خواهرم نیره ربیعی.

در حملات قبلی نیز ۱۶ زن مجاهد به شهادت رسیدند و ۶ زن مجاهد دیگر به گروگان گرفته شدند.

 

در میان آنها به خصوص می‌خواهم از زهره و گیتی یاد کنم که هر کدام الگوهای ستودنی از پایداری و شجاعت زن ایرانی در مبارزه علیه استبداد دینی بودند.

یادآوری آنها، موقعیت زن به پاخاسته ایرانی را سمبلیزه می‌کند که از یک طرف هدف کینه‌توزی و بربریتی از جانب آخوندهاست و از طرف دیگر، مقاومت زن ایرانی و عزم او برای تغییر در ایران را بیان می‌کند.

زن ایرانی که از سابقه‌یی ۱۵۰ساله در مبارزه برای آزادی برخوردار است، در پی آینده‌یی است بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.

زنان مقاومت ایران که توانسته‌اند در موقعیتی دشوار، یک جنبش تحت محاصره و تحت سرکوب را پیش ببرند، آرزوها و پایداری همین زنان را نمایندگی می‌کنند.

مقاومت ایران، خواهان یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت، کثرت‌گرا و صلح‌جو و یک ایران بدون اعدام و غیر اتمی است. و تا آن جا که به آزادیها و حقوق زنان برمی‌گردد، ما تأکید داریم که:

زنان باید به طور برابر، حق برخورداری از کلیه حقوق و آزادیهای اساسی از جمله، حق مشارکت برابر در رهبری سیاسی جامعه را داشته باشند.


زنان در انتخاب پوشش خود آزادند و قانون حجاب اجباری لغو می‌شود و در ایران فردا، اشکال گوناگون خشونت علیه زنان و احکام شریعت آخوندی لغو می‌شود.

۱۳۹۴ آبان ۳۰, شنبه

ایران-پاریس-عکس،ویدئوو متن گزارش کامل از مراسم همبستگی با مردم فرانسه وسخنرانی خانم مریم رجوی 30آبان94ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان

ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان


ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان


ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان

ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان

ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان

ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان

ایران-پاریس سخنرانی مریم رجوی در مراسم همبستگی بامردم فرانسه 30آبان
مریم رجوی: مبارزه مسلمانان دموکرات، مؤثرترين عامل براي از بين بردن خطر جهاني بنیادگرایی اسلامی است

نمايندگان، منتخبان و دوستان عزیز فرانسوي

از حضور شما در اين مراسم همبستگي سپاسگزارم. دلهای همه ما به خاطر كشته شدن ۱۳۰انسان بي‌دفاع و مجروح شدن ۳۵۰نفر دیگر در آتش بنيادگرايي و تروریسم داغدار است. وجدان بشر از اين وحشیگری به نام خدا و دين جريحه‌دار  است. مردم ايران خود را در غم فرانسویها شريك مي‌دانند.

مجاهدان ليبرتي در همين هفته‌ها به وسيله رژيم ایران موشکباران شدند و ۲۴ نفر از یارانشان را از دست ‌دادند. هنوز كمپ نيمه‌ويران‌شان ترميم نشده، ولي آنها هم گفتند که قلب ما با فرانسویها مي‌زند. آنها روي همان خرابه‌ها دركنار پرچم فرانسه و پرچم ايران، سرود مارسيز و سرود ایران، مرز پرگهر را خواندند.

هيچ كس در جهان امروز، بيش از قربانيان بنيادگرايي اسلامي، درد مردم فرانسه را احساس نمي‌كند و ما مردم ایران، ما مسلمانان دموکرات، قربانيان اصلي اين پديده شوم هستيم.

 

آتش افراطي‌گرايي تحت نام اسلام كه در سال ۵۷، با حاكميت خميني برافروخته شد تا به حال ۱۲۰ هزار مخالف سياسي در ايران را به قتل رسانده است. در سال ۱۳۶۷، به فتواي خميني ظرف فقط چند ماه در ايران ۳۰ هزار زنداني سياسي را تنها به خاطر عقايدشان قتل‌عام كردند. امروز خانواده‌هاي قتل عام‌شدگان در ايران، بيش از هر كس درد خانواده‌هاي قتل‌عام ۱۳ نوامبر پاريس را حس مي‌كنند.

همين روزها، بيشتر از همه صداي مادران شهيدان و زندانیان سياسي ایران شنيده مي‌شود كه با فرانسویها همدردي مي‌كنند. با اين همبستگي ما به طراحان كشتار پاريس پاسخ مي‌دهيم.

آنها، فقط جان فرانسویها را هدف قرار نداده‌اند، بلكه بردباري جامعه فرانسه را هم هدف قرار داده‌اند. زندگي توأم با دوستي و احترام صاحبان فرهنگها و عقايد گوناگون را هم هدف قرار داده‌اند. تحت نام اسلام، زندگي همبسته مسلمانان و پیروان سایر مذاهب در فرانسه را هدف قرار داده‌اند. اما هم‌چنان كه پرزيدنت اولاند روز دوشنبه گفت: «چنين نيست كه ما در يك جنگ تمدنها قرار داريم. چرا كه اين قاتلان نماينده هيچ تمدني نيستند».

حمله آنها نشان داد كه يك جبهه‌بندي وجود دارد. از يك طرف مردم خواهان آزادي دموكراسي و جدايي دين و دولت كه ‏مسلمانان بردبار و دموکرات در اين جبهه قرار دارند. ‏از طرف ديگر جبهه استبداد و شقاوت و فناتيسم. داعش و بشار اسد و ملاهاي ايران در اين جبهه‌اند.

به‌همين دليل، چند ساعت پس از فاجعه باتاکلان، ‏ملاها از يك طرف رياكارانه آن را محكوم كردند از طرف ديگر، ابراز شادماني كردند. آنها‌، به‌طرز بی‌سابقه‌یی، در رسانه‌هایشان، فرانسه را مورد حمله قرار دادند. حتي رهبران فرانسه را مقصر كشتار معرفي كردند.

از يك طرف گروه داعش دهها جوان را قتل عام مي‌كند، از طرف ديگر ملاها بر اساس آن تهديد مي‌كنند كه اگر ادامه حكومت بشار اسد را نپذيريد، حملات بيشتري در راه است.  اين يك تقسيم‌كار چندش‌آور است. اما چرا اين ديكتاتور خونريز بايد باقي بماند؟

در حالي كه تحت حاكميت بشار اسد تا امروز نيمي از مردم سوريه آواره شده‌اند. در حالي كه ملت سوريه او را نمي‌خواهد. وانگهي، ادامه حكومت اسد يعني ادامه آوارگي ملت سوريه و آمدن جمعيت ميليوني پناهندگان به اروپا.

ادامه حكومت اسد يعني حفظ پناهگاهي كه داعش در آن بسر مي‌برد.

از بركناري بشار اسد دو طرف به شدت ضرر مي‌كنند: يكي داعش كه زمينه‌هاي حياتي خود را از دست مي‌دهد. ديگري ملاها كه جبهه منطقه‌يي‌شان فرو مي‌ريزد.

بعضیها‌ مي‌گويند براي از بين بردن داعش بايد با اسد همكاري كنيم. نباید فراموش کرد که او قاتل ۳۰۰هزار سوری است و از همان ابتدا، موجوديت داعش، به بشار اسد و رژيم ایران وابسته بوده است. همين روزها وزير خارجه آمريكا گفت بشار اسد و مالكي عمداً ۲۵۰۰ زنداني افراطي را آزاد كردند، تا گروه داعش شكل بگيرد.

دوستان عزيز،

افراطي‌گري تحت نام اسلام، ربطي به اسلام ندارد و علیه سنتهاي پيامبر آن است. هرچيزي از جنس تروریسم و ديكتاتوري ضداسلام است. هرچيزي كه آزادي مردم را نقض كند، هرچيزي كه برابري زنان را نفي كند، ضد اسلام است. اين بزرگترين ستم به اسلام و مسلمانان است كه آدمكشان حمله خود را به نام اسلام معرفي كردند.

بنابراين از دو چيز كه خواست داعش است، بايد پرهيز كرد: از يك سو، هرگونه نسبت دادن اين حملات به اسلام، از سوي ديگر بي‌تفاوتي مسلمانان. مبارزه ما مسلمانان دموکرات مؤثرترين عامل براي از بين بردن اين خطر جهاني است

بر اين اساس، به‌عنوان يك زن مسلمان و ازسوي مقاومت مردم ايران بر چند نكته تأكيد مي‌كنم:

۱ ـ فاجعه ۱۳نوامبر و كشتار انسانهای بي‌دفاع تحت نام اسلام، حمله‌ به  اسلام و مسلمانان است.

۲ ـ مسلمانان دموکرات در كنار فرانسه در نبرد عليه گروه داعش و سقوط بشار اسد قرار دارند. مبارزه با داعش بدون سرنگوني اسد به ثمر نمي‌رسد.

۳ـ مردم ايران از خوشحالي ملاها پس از فاجعه پاریس منزجرند. ملاها نشان دادند كه با جنايتكاران در يك جبهه قرار دارند.

۴ـ بنيادگرايي تحت نام اسلام چه در لباس شيعه و ولايت فقيه و چه در لباس سني و داعش، دشمن مسلمانان و بشريت است و قلب آن در تهران تحت حاكميت فاشيسم ديني است.

۵ ـ به‌عنوان مسلمانان حقيقي، ما مدافع دموكراسي، جدایی دین و دولت، برابري زن و مرد، و آزادي و بردباري هستيم.

۶ـ ما قوانين شريعه، اعمال اجباري احكام اسلام و تبعيض ديني را مردود مي‌شماريم.

۷ ـ همه مسلمانان از هر شاخه‌يي، به ويژه مسلمانان فرانسه، را فرا مي‌خوانيم كه در يك جبهه عليه تروریسم و  افراطي‌گري تحت نام اسلام گردهم‌آيند.

باز هم براي نجات و بهبود مجروحان و براي بازگشت امنيت و آسايش به جامعه فرانسه دعا مي‌كنم و از همه شما متشكرم.

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

ایران-مریم رجوی، از تصويب شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در #ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد استقبال کرد

ایران-مریم رجوی، از تصويب شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در #ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد استقبال کرد

ایران-مریم رجوی، از تصويب شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در #ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد استقبال کرد

ایران-مریم رجوی، از تصويب شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در #ایران در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد استقبال کرد

تصويب شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد

پنجشنبه شب  ۲۸ آبان 1394(۱۹نوامبر۲۰۱۵) كميته سوم مجموع عمومي ملل متحد، در هفتادمین اجلاس خود قطعنامه یی را به تصويب رساند كه نقض وحشيانه و سيستماتيك حقوق بشر در ايران تحت حاكميت فاشيسم ديني را محكوم نمود و از جمله «نگرانی جدی خود را از تناوب بالا و اجراي احكام اعدام در نبود سيستمهاي حفاظتي شناخته شده بین المللی از جمله اعدامهایی که بدون اعلام به اعضای خانواده یا وكيل زندانی انجام گرفته و همچنین تحمیل و انجام حكم اعدام علیه نوجوانان و افرادي که در زمان ارتکاب جرم كمتر از  ۱۸ سال سن داشته اند» ابراز كرد

و به رژيم آخوندي «برای لغو مجازات مرگ، در قانون و در عمل» فراخوان داد و از اين رژيم خواست «در قانون و در عمل تضمین کند هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز قرار نگیرد».

قطعنامه از رژیم ایران قویاً می خواهد که «به تمامی اشکال تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران» پایان دهد ، و ضمن «ابراز نگرانی جدی» نسبت به «خشونت علیه پیروان اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده یا ناشده»  به  « رفع تمامی اشکال تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیتهای قومی و زبانی و سایر اقلیتها  در قانون و در عمل»  فراخوان می دهد و خواستار آن است که « به اعمال محدودیتهای شدید و گسترده علیه حق آزادی بیان، ابراز عقیده، انجمنها و تجمعات صلح آمیز ... پایان دهد» و افرادي كه « به طور خودسرانه بازداشت» شده اند را آزاد کند.

مریم رجوی، از تصويب اين قطعنامه كه شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط ملل متحد است استقبال کرد. وی گفت هر چند قطعنامه صرفاً بخشهايي از جنايات رژيم آخوندي را در بر مي گيرد، اما يك بار ديگر نشان مي دهد كه به چشم پوشی بر فاجعه حقوق بشر در ايران بايد پايان داده شود و پرونده جنايات اين رژيم از جمله120هزار اعدام سياسي و 7 قتل عام در اشرف و ليبرتي، به منظور اتخاذ اقدامهاي لازم الاجرا و بازدارنده به شوراي امنيت ملل متحد احاله و مسئولان اين جنايات كه با هر تعريفي جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شوند در مقابل عدالت قرار گيرند.

مریم رجوی با تأكيد بر اينكه مماشات با آخوندها تنها موجب تشویق اين رژيم در نقض حقوق بشر و صدور تروریسم و جنگ افروزی شده  خاطرنشان کرد: توافق اتمي نبايد بهانه يي براي ناديده گرفتن جنايات ضد بشري این رژیم باشد و هرگونه مراوده با رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه توقف مجازات وحشیانه اعدام مشروط شود.

خوشحالي آشكار آخوندها از تراژدي 13نوامبر، مشاركت فعال در كشتار مردم عراق و جنايت عليه بشريت در سوريه، از اين حقيقت خبر مي‌دهد كه نقض حقوق بشر توسط آخوندهاي حاكم به مرزهاي ايران محدود نمي‌شود و در هر كجا كه منافعشان ايجاب كند از كشتار بيگناهان و شكنجه و اعدام مخالفان خود رويگردان نيستند.

وی افزود این قطعنامه بار ديگر سراب «اعتدال و میانه روی» در اين رژيم و پوشالي بودن وعده‌های روحانی را افشا مي‌كند و نشان مي دهد اين ادعا كه پس از توافقنامه  اتمي ولايت فقيه به سمت ميانه‌روي و گشايش مي‌رود تا چه اندازه بي پايه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹نوامبر ۲۰۱۵)

۱۳۹۴ آبان ۲۳, شنبه

ایران- ویدئوومتن پیام مریم رجوی ومراسم باشرکت مریم رجوی درهمبستگی بامردم فرانسهایران- ویدئوومتن پیام مریم رجوی درمحکومیت عمل وحشیانه تروریستی، کشتار مردم بیگناه پاريس 23 آبان, 1394

لینک کلیپ مراسم  یک دقیقه سکوت حمله جنایتکارانه تروریستی پاریستقدیم تاج گلی از طرف مریم رجوی به یاد قربانیان حملات تروریستی پاریس  متحد با مردم فرانسه علیه بنیادگرایی اسلامی و تروریسم – پاریس مقابل سالن باتاکلان : هیات مقاومت ایران همراه با هنرمند فرانسوی سوفا

لینک عکسهای مراسم یک دقیقه سکوت در همبستگی با مردم فرانسه و به یاد قربانیان حملات تروریستی پاریس #ایران

ایران- ویدئوومتن پیام مریم رجوی درمحکومیت عمل وحشیانه تروریستی، کشتار مردم بیگناه پاريس 23 آبان, 1394

ایران- ویدئوومتن پیام مریم رجوی درمحکومیت عمل وحشیانه تروریستی، کشتار مردم بیگناه پاريس 23 آبان, 1394
مریم رجوی: من همه مسلمانان را فرا می‌خوانم که جنایات تروریستی در پاریس را 

محکوم کنند

از جانب مردم و مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی، حملات تروریستی و قتل عام مردم بی‌دفاع در پاریس را قویاً محکوم می‌کنم. این حمله را که مصداق جنایت علیه بشریت است، به رئیس‌جمهور، دولت و مردم فرانسه تسلیت می‌گویم و با مردم فرانسه به‌ویژه خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کنم. قلب ما امروز با شما، ملت فرانسه است. 

مردم ایران که ۳۷ سال است تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی و تروریستی آخوندی، یعنی پدرخوانده داعش قرار دارند، داغ و تلخی این جنایتها را در عمق وجود خود حس می‌کنند و مردم فرانسه و احساساتشان را در اين لحظات سخت ‏كاملاً درك مي‌كنند و با شما همدردند.


مردمي كه همين دو هفته پيش ۲۴ تن از بهترين فرزندان بي‌سلاح و بي‌دفاعشان را در حمله موشكي عوامل اين رژيم، به كمپ ليبرتي در عراق، از دست دادند.
امروز وجدان بشريت در شوک و ناباوری و حیرت فرو رفته است که چگونه می‌توان تحت نام خدا و دین چنین جنایتی را مرتکب شد. بنیادگرایی تحت نام اسلام چه در لباس شیعه و ولایت فقیه، و چه در لباس سنی و داعش و جنایات ضدبشری آنها، هیچ ربطی به اسلام ندارد.  همچنان‌كه بايد حساب فاشيسم ديني حاكم بر ايران و جناياتش از جمله  ۱۲۰ هزار اعدام سياسي، گروگانگيري، صدور تروريسم از آرژانتين تا كشورهاي اروپايي تا خاورميانه و كشورهاي آسيايي و آفريقايي را بايد از حساب اسلام و مردم  ايران جدا كرد. اين يك رويكرد ضروري براي منزوي كردن بنيادگرايي و  تروريسم تحت نام اسلام است.
این پدیده شوم در هر کجا که باشد، دشمن صلح و بشریت است.
از همین رو، من همه مسلمانان، همه رجال دین، چه سنی و چه شیعه را فرا می‌خوانم که قویاً این جنایت را محکوم و در مقابل افراطی‌گری تحت نام اسلام، ایستادگی کنند و اجازه ندهند که عملکرد این تروریستهای جنایتکار به حساب اسلام و مسلمانان گذاشته شود.
رژیم اسد و حامی اصلی آن، رژیم حاکم بر ایران، با کشتار ۳۰۰هزار نفر و آواره کردن بیش از نیمی از مردم سوریه، منبع اصلی تغذیه سیاسی و اجتماعی داعش است. تا این دیکتاتوری تحت حمایت فاشیسم دینی حاکم بر ایران در دمشق حکومت می‌کند، داعش به حیات خود ادامه می‌دهد و صدور حمام خون از خاورمیانه به اروپا ادامه می‌‌یابد.
متقابلاً آخوندهای حاکم بر ایران که خود را سودبرنده این جنایات می‌دانند، در منتهای وقاحت، مقصر این حمله را خود فرانسه جلوه می‌دهند. آنها مطابق آن چه امروز در خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران منتشر کرده‌اند، خواستار آنند که فرانسه بر اثر کشتار ۱۳ نوامبر از قاطعیت علیه دیکتاتوری اسد دست بردارد و به جای آن «به هماهنگی با کشورهای اسلامی» یعنی با آخوندهای حاکم بر ایران، رو بیاورد.
در چنین شرایطی پافشاری و اعمال قاطعیت در مورد برکناری بشار اسد و حل بحران سوریه که فرانسه همیشه بر آن، تاکید کرده، بیش از ‍ پیش، ضروری است. تجربه نشان داده است که قاطعیت در قبال تروریستها، مؤثرترین و تنها شیوه صحیح و اصولی است.
با عميق‌ترين همدردیها ‌ نسبت به ملت داغدار فرانسه از صميم قلب براي نجات مجروحان دعا مي‌كنم.‏
مریم رجوی كشتار پاريس را قويا محكوم كرد

مریم رجوی كشتار پاريس را قويا محكوم كردو به رئيس جمهور و مردم فرانسه تسليت گفت

مریم رجوی، كشتار مردم بيگناه در  پاريس را تروريسم وحشيانه و جنايت عليه بشريت توصيف كرد و آن را قويا محكوم نمود. او اين فاجعه بزرگ را به رئيس جمهور، دولت و مردم  فرانسه تسليت گفت و صميمانه‌ترين همدرديهايش را به خانواده قربانيان ابراز كرد.

وي افزود: امشب وجدان بشريت در شوك و ناباوري و حيرت فرو رفته است كه چگونه ميٰ‌توان تحت نام خدا و دين چنين جنايتي را مرتكب شد. مردم ایران كه 37 سال است تحت حاكميت سياه ديكتاتوري مذهبي و تروريستي آخوندي، يعني پدرخوانده داعش، قرار دارند با اين جنايتها به خوبي آشنا هستند و مردم فرانسه و احساساتشان را در اين لحظات سخت كاملاً درك مي‌كنند و با آنها همدرد هستند.

مریم رجوی تأكيد كرد بنيادگرايي تحت نام اسلام، چه در لباس شيعه و ولايت فقيه و چه در لباس سني و داعش و جنايات ضد بشري آنها هيچ ربطي به اسلام ندارد و اين پديده شوم در هر كجا كه باشد دشمن صلح و بشريت است.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 آبان 1394(13نوامبر2015)

۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

به دولتهاي غرب هشدار مي‌دهيم كه با فشردن دست روحاني، ملاها را در كشتار مخالفان در ايران و كشتار مردم منطقه تشجيع نكنيد

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

مريم رجوي: كساني كه روحاني را ميانه‌رو مي‌نامند، رابطة خود با رژيم جنايتكار ايران را توجيه مي‌كنند 

دوستان عزيز
به اجلاس شما درود مي‌فرستم. از توجه شما به حقوق بشر ايران و حمايتتان از مقاومان ايراني در ليبرتي قلباً سپاسگزاري مي‌كنم.
از روز كشتار در ليبرتي در 29 اكتبر، اين فاجعه در كانون احساسات برانگيختة مردم ايران است.
علاوه بر 24 شهيد، شمار زيادي از ساكنان مجروح و مصدوم شده‌اند. بسياري دچار پارگي پرده يك يا دو گوش شده‌اند و نيازمند رسيدگي پزشكي جدي‌اند.
يك سوم بنگالهاي كمپ منهدم شده يا سوخته و يا غير قابل استفاده شده است. هم‌چنين بخش جدي از زيرساختهاي اين كمپ از بين‌رفته است.
با اينحال نيروهاي عراقي محاصرة كمپ را تشديد كرده‌اند و دو هفته بعد از حمله، نه اجازه دفن شهيدان را داده‌اند و نه اجازة ورود ماشين آلات براي پاكسازي و عاديسازي كمپ و نه وسايل و تجهيزات اوليه براي تعمير وسايل تخريب شده را داده‌اند و نه مي‌گذارند ماشينهاي تخليه فاضلاب وارد كمپ شود و حتي اكثر روزها از ورود مواد غذايي و سوخت جلوگيري كرده‌اند.

هدف رژيم ولايت فقيه، نابودي كامل كمپ و كشتار تمام اعضاي مجاهدين بود. رژيم ايران به اين كشتار نياز دارد و اين ناشي از سه دليل عمده است.
اول عقب نشيني ناگزير در ساخت بمب اتمي و دوم شكست استراتژي رژيم در سوريه است.
اما دليل سوم تلاش رژيم، براي مقابله با جايگزين دموكراتيكي است كه آن را تهديد اصلي موجوديت خودش مي‌داند.
آنها بمب اتمي و دخالت در سوريه را براي جلوگيري از سرنگوني رژيم نياز داشتند. در اول نوامبر خامنه‌اي گفت: اگر در سوريه دخالت نمي‌كرديم، در داخل ايران ضربه مي‌خورديم. حال كه هر دو مسير به بن‌بست رسيده‌اند، بيش از هميشه از مقاومت سازمان‌يافته ايران مي‌ترسند.

از سوي ديگر، آنها كه از سر ضعف به توافق اتمي تن داده‌اند با اعدا‌مها و با موشكباران  كمپ مخالفان، مي‌خواهند ضعف خود را بپوشانند. موشكباران ليبرتي، شب قبل از شركت رژيم در كنفرانس بحران سوريه در وين و دو هفته قبل از سفر آخوند حسن روحاني به رم و پاريس صورت گرفته است.
سؤال مردم ايران اين است كه چرا بايد با خون عزيز‌ترين فرزندانشان  بهاي روابط يك رژيم پوسيده با دولتهاي غرب را بپردازند؟ كساني كه روحاني را يك ميانه‌رو مي‌نامند، مي‌خواهند رابطة خود با يك رژيم خون‌آشام را توجيه كنند.
آيا دو هزار اعدام در دوران روحاني اعتدال است؟ قتل عام اول سپتامبر 2013 در كمپ اشرف و حمله مرگبار 29 اكتبر 2015 در ليبرتي با هر تعريفي جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شوند و روحاني به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت در هر دو جنايت مسئوليت كامل دارد.
در 31 اوت گذشته همين شخص، ضمن تروريست خواندن مجاهدين تصريح كرد:« هر كجا لازم باشد با همه توان و امكان عليه تروريسم اقدام خواهيم كرد».

كساني كه تن دادن ملاها به توافقنامه اتمي ژوييه گذشته را ميانه‌رو شدن رژيم مي‌پندارند، اشتباه مي‌كنند. اين عقب‌نشيني نتيجه ضعف رژيم در برابر نارضايتيهاي مردم است.‏ آنها از تكرار قيامهاي 2009 مي‌ترسند.
حال، وقتي يك فاشيسم ديني دچار شكست شده، چرا دولتهاي غرب زير بغل او را مي‌گيرند؟
در سالهاي دهة 90 نيز همين اشتباه را درباه آخوند خاتمي كردند. و چند دولت اروپايي براي او فرش قرمز پهن كردند. اما با اين حمايتها، به‌جاي رشد ميانه‌روهاي موهوم، احمدي نژاد روي كار آمد.
به دولتهاي غرب هشدار مي‌دهيم كه با فشردن دست روحاني، ملاها را در كشتار مخالفان در ايران و كشتار مردم منطقه تشجيع نكنيد.
ملل متحد و آمريكا و اتحادية اروپا كه ايتاليا هم بخشي از آن است، هنگام جابه‌جايي اجباري مجاهدين از اشرف به ليبرتي در سال2012 متعهد شدند كه حفاظت مجاهدين را تضمين كنند.
اما از آن موقع تا به حال مجاهدين هدف 5 فقره قتل‌عام و موشك‌باران قرار گرفته‌اند. در حالي كه مقاومت ايران دهها بار به ملل متحد و دولتهاي غرب هشدار داده بود.
امروز هم دولت ايتاليا و ساير دولتهاي اتحادية اروپا و آمريكا و ملل متحد را فرا مي‌خوانيم كه با اجراي قولهاي خود، براي حفاظت از كمپ ليبرتي به اقدامهاي عاجل دست بزنند.
مردم ايران دوستي و روابط ديرينه با ملت ايتاليا دارند. ما از گسترش روابط كشورمان با ايتاليا در همه زمينه‌هاي علمي، تكنولوژيك، فرهنگي و اقتصادي استقبال مي‌كنيم. اما در شرايط كنوني ملاها با سوء استفاده از اين روابط استبداد و آزادي‌كشي را تشديد مي‌كنند.
بنابراين، ايتاليا و همه دولتهاي غرب را فرا مي‌‌خوانيم كه روابط خود با اين رژيم را به توقف اعدامها و توقف حمله به ليبرتي منوط كنند.
با آرزوي موفقيت براي كنفرانس شما، از تلاشهاي شخصيتهاي شريف ايتاليا، در حمايت از ليبرتي و دفاع از حقوق بشر ايران صميمانه تشكر مي‌كنم. تاريخ به روشني قضاوت خواهد كرد كه آنها سمبل‌هاي پراحترام دفاع از آزادي و دموكراسي در ايتاليا و تمام اروپا هستند.

از همه شما سپاسگزارم.

۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

ایران-پیام مریم رجوی به هموطنان بپاخاستة آذری 19 آبان, 1394

ایران-پیام مریم رجوی به هموطنان بپاخاستة آذری 19 آبان, 1394

ایران-پیام مریم رجوی به هموطنان بپاخاستة آذری 19 آبان, 1394

ایران-پیام مریم رجوی به هموطنان بپاخاستة آذری 19 آبان, 1394


مریمرجوی به هموطنان بپاخاستة آذری درود فرستاد مریم رجوی، به هموطنان بپاخاسته آذری در نقاط مختلف كشور به‌ويژه در استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان درود فرستاد و گفت اهانت رذيلانة رژيم ضدانساني و ضدایرانی آخوندها به هموطنان آذري اهانت به همه مردم ايران با همه اقوام و مليتها و اديان و مذاهب مختلف است و از عموم مردم به‌ويژه جوانان خواست به حمايت از آنان بپردازند.

مریم رجوی با تاكيد بر نقش فراموشي ناپذير مردم غيور آذربايجان و هموطنان آذري در تاريخ ایران، از جمله در انقلاب مشروطه و انقلاب ضد سلطنتي، گفت تا رژيم منحوس ولايت ففيه بر سر كار است، هم سركوب وحشيانه عموم مردم ایران و هم تبعيض سيستماتيك عليه اقوام و مليتها و پيروان اديان و مذاهب مختلف و هم تفرقه افكني بين بخشهاي مختلف جامعه ايران ادامه خواهد يافت.

وي گفت مردم بزرگي كه ستارخان و حنيف نژاد و سردار خياباني را به جامعه ایران تقديم كرده‌اند، بدون ترديد پيشتاز سرنگوني رژيم ضد بشري آخوندي و استقرار دموكراسي و پايان دادن به تبعيض و سركوب قومي و مذهبي خواهند بود.

روز دوشنبه 18آبان تبريز، اروميه، زنجان، اردبيل، خوي، مراغه، مرند، نقده، مشكين شهر، اهر، مغان و ساير شهرهاي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، زنجان و اردبيل، صحنة تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به اهانت رذيلانه رژيم آخوندي به هموطنان آذری از طريق بود. علاوه بر اين در تهران و شيراز و بسياري شهرهاي ديگر نيز تجمعات و تظاهرات اعتراضي برگزار شد. تظاهرات و درگيري در برخي از شهرها مانند تبريز تا پاسي از شب ادامه داشت.

مردم در تبريز و برخي ديگر از شهرها با نيروهاي سركوبگري كه در صدد جلوگيري از تظاهرات بودند مقابله كردند. در اين درگيريها برخي از خودروهاي حكومتي به آتش كشيده شد، شماري از مردم مجروح و شمار ديگري دستگير شدند.

در برخي از شهرها نيروهاي سركوبگر با باتون، گاز اشك آور، باتونهاي شوك آور، گلوله‌هاي پلاستيكي به مقابله با مردم پرداختند. مردم با سنگ و آتش زدن لاستيك و سطلهاي زباله به دفاع از خود پرداختند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران


19 آبان 1394( 10 نوامبر 2015)

۱۳۹۴ آبان ۱۰, یکشنبه

ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

در روز يكشنبه 10 آبان 94 (اول نوامبر2015) در اور سور اواز مقر شوراي ملي مقاومت ايران مراسم گراميداشت 23شهيد حمله جنايتكارانه موشكي به كمپ ليبرتي، محل استقرار اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق برگزار شد

مريم رجوي: سلام بر شهيدان ‏و ‏مجروحان ليبرتي،فديه‌هاي مردم ايران در دوران سرنگوني ولايت فقيه‌

ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

با سلام به همه شما،
 از اين جا به ليبرتي غرقه به خون و ويران شده و به شهيدان سرفرازش هزاران سلام و هزاران درود.
آنچه عصر پنجشنبه در ليبرتي رخ داد، هرچند كه خوشبختانه نتوانست هدف شوم خامنه‌اي را برآورده كند، اما يكي از مهيب‌ترين هجومهايي است كه تاكنون عليه مجاهدين صورت گرفته است. اين حمله، قتل‌عام تمامي مجاهدان آزادي در ليبرتي را هدف قرار داده بود.
يك آتشباري سنگين با هشتاد موشك كه ده دقيقه بي‌امان ادامه داشت. بارش دهها موشك همه چيز را به آتش مي‌كشيد و همه جا را ويران مي‌كرد. و امواج سنگينش هر چيزي حتي ديوارهاي حفاظت بتوني را در هم‌مي‌كوبيد و به اين سو و آن سو پرتاب مي‌كرد. سونامي انهدام و نابودي و حريق بود و گويي جنايت و تبهكاري خميني و خامنه‌اي در تمام مدت حكومتشان را در ده دقيقه فشرده كرده بود. با اين همه، لطف خدا و هوشياري و عكس‌العمل به موقع و روحية جنگندة‌ مجاهدين، آنها را از كشتار بزرگ در امان نگهداشت تا باز هم چشم و دل مردم ايران به آنها و به رزم و پايداريشان روشن باشد و روشن بماند.
نمي‌دانم مبارزه مرگ و زندگيِ زنان و مرداني را كه در ميان خون و آتش به‌پاخاستند چطور توصيف كنم؟ فقط به آنها مي‌گويم آنچه هم كه شما در آن شرايط نفس‌گير انجام داديد، فشردة ايمان و شور و نيروي ملت تان براي آزادي بود.

در دل تاريكي و سرما، با وسائل ابتدايي آتش را خاموش مي‌كرديد. اجساد همرزمانتان را از زير آوارها بيرون مي‌كشيديد. با بدنهاي مجروح و خون‌چكان اين طرف و آن طرف مي‌‌دويديد و همه حقيقتاً تن واحد و يگانه‌يي شده بوديد و نشان داديد كه اراده و انگيزة انساني كه نبرد براي آزادي را انتخاب كرده حد و مرزي ندارد.
آن شب، در تمام لحظه‌ها، به فكر شما و با شما بودم. در كنار سنگرها، بالاي سر شهيدان، يا موقع مرهم گذاشتن بر زخم ‏مجروحان، ‏با صورتهاي خونين، مشتهاي گره‌كرده و دستهايي را كه به نشانة پيروزي بالا مي‌برديد، ديدم و البته هركس كه ديد غرق غرور و افتخار شد.
راستي كه از اين بهتر چطور مي‌توانستيد باز هم پيام شكست دشمن را به همه برسانيد. آنشب در ميان آتش و دود و موج و انفجار توانستيد عظمت كارزار سرنگوني را در اراده‌هاي سترگتان و در يقينتان به مقاومت و نبرد و پيروزي نشان دهيد و طاقت و توان مجاهدين را اثبات كنيد. سلام بر شما و بر رزم و ايستادگيتان و سلام بر شهيدانتان.

ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

شعله‌هاي سركش وجدان بيدار بشريت

اَلسَّلامُ عَلَیک یا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ
سلام بر شما كه خون جاري دورانيد، اي شعله‌هاي سركش وجدان بيدار جهان بشري، اي جانهاي شيفته‌يي كه تسليم و يأس در انديشه و هستي‌تان جايي نداشت و اي عشقهاي پرشور يك ملت اسير به آزادي و رهايي. به شما باد سلام، به شما باد درود.
سلام به برادران عزيزم منوچهر براتي، حميد دهقان، اكبر عليدوست، حسن توفيق جو، حميدرضا ايمن كاشان، ابوطالب هاشمي، كيومرث يوسفي، ‏حسين گندمي، فرشيد ربيعي، حسن ابراهيمي، محمد علي ميرزايي، سهراب همايونفر، بهزاد ميرشاهي، حسين اداوي، ‏رجب قرباني، رضا واديان، شريف ويسي، حسين سروآزاد، احمد مسچيان، جاسم قصير و جواد سالاري
سلام به خواهر عزيزم نيره ربيعي از مسئولان مجاهدين كه در همه صحنه هاي رزم حاضر و پيشتاز بود  و سلام به فرمانده كاظم سردار دلير نبردهاي ارتش آزاديبخش برادرم حسين ابريشم‌چي كه با بيش از 40 سال سابقه مبارزاتي عليه دو نظام ديكتاتوري مسئولي همه‌جانبه و همه جا جلودار صحنه‌هاي سخت نبرد بود. همواره پرتلاش و همواره تازه و نو و سرشار و پر از ايمان به راه و آرمان آزادي كه سر در راه آزادي نهاد و سرور آزادي شد. 
درست پنج روز قبل از شهادتتان در روز عاشورا، در آن مراسم پرشكوه‌ همه خطاب به حسين(ع) مي‌گفتيد كه:
در دل دشت بلاخيز    
به شب توطئه‌انگيز    
شكنم هرچه حصار است
قفس و چوبة دار است   ‏
حقا كه يكايك شما در پيروي از پيشواي آرماني‌تان حسين(ع) از همه چيز خود گذشتيد. راستي كدام آتش، حريف شاخسار شماست؟ ‏
و من هم با شما تكرار مي‌كنم:
 خوشا در راه آزادي به خون عهدي دگر بستن
خوشا اين گونه در زندان به مرگ شب كمر بستن
 از اين پس شما شور و نيروي هر جوان دليري هستيد كه به نبرد با رژيم ولايت فقيه برمي‌خيزد و الهام بخش هركس كه در برابر ستم و استبداد قيام مي‌كند.


حمله به ليبرتي، درماندگي رژيم آخوندي در برابر بي‌تابي ملت ايران براي آزادي
پس به شما مادراني كه عكس فرزندان‌ شهيد يا اسيرتان را به دست مي‌گيريد و در خيابانها و چهارراه‌هاي شهرهاي ايران، آخوندها و پاسداران را افشا ‏مي‌كنيد،
به شما زنان دلير و مردان غيرتمندي كه در مراسم گراميداشت ريحانه و ستار هموطنانتان را به مبارزه با اين رژيم فراخوانديد،
به شما زندانيان سياسي شجاعي كه از سياهچالهاي خامنه‌اي به همبستگي با مجاهدان ليبرتي برخاستيد و به شما هموطناني كه از شنيدن خبر جنايت بزرگ رژيم در ليبرتي سراسر وجودتان را خشم و درد فرا گرفت.
بله به همه شما مي‌گويم كه ايستادگي شما و عزم و مبارزه شما براي به زير كشيدن اين رژيم كاخ ستم آخوندها را به لرزه درآورده است.
حمله به ليبرتي، نتيجة درماندگي اين رژيم در برابر بي‌تابي ملت ايران براي آزادي است. بنابراين به شما و به خصوص به همة جوانان و اشرف‌نشانها در تمام ايران مي‌گويم شعله‌هاي رزم و مقاومت براي سرنگوني رژيم را گسترش دهيد و شهيدان ليبرتي را در خود زنده كنيد.
خون و رنج شهيدان از جوش و خروش نمي‌افتد تا روزي كه آزادي در ايران اسير برقرار شود.
ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

رژيم ولايت فقيه، مفلوك، آشفته، ضربه‌خورده و بي راه حل
تا به حال سابقه نداشته كه رژيم ولايت فقيه تا اين حد مفلوك و آشفته و ضربه‌خورده و بي‌‌راه حل باشد.
چه خطراتي اين رژيم را احاطه كرده كه خامنه‌اي ناچار است سايتهاي اتمي را با دست خود، گل بگيرد. در سوريه آخوندها پي‌درپي دچار شكست و تلفات مي‌شوند، در عراق با تظاهرات بي‌وقفه مردم در مخالفت با عوامل رژيم مواجهند  و در داخل ايران راه پس  و پيش ندارند.
يعني سرمايه‌گذاري چندين و چند سالة رژيم هم روي برنامة اتمي و هم روي سوريه و عراق و يمن، برباد رفته  و روزي كه سرمايه‌گذاري آخوندها روي كل سپاه پاسداران هم برباد برود دور نيست و دور نيست روزي كه جوانان ايران، اين سپاه جنايت و خونريزي و غارت و فساد را منهدم كنند.

در اين چند ماهه، محافلي كه از ادامة حكومت آخودها نفع مي‌برند به دست و پا افتاده بودند و سعي مي‌كردند اين خيال واهي را ايجاد كنند كه پس از توافقنامه، رژيم ولايت فقيه به سمت ميانه‌روي و گشايش مي‌رود. ادعا مي‌كردند كه وعده‌هاي اعتدال آخوند روحاني از اين به بعد خود را نشان خواهد داد. ولي وعدة بهبود اوضاع و اعتدال رژيم تا اين‌جا بيشترين اعدام را در سال جاري نسبت به ربع قرن گذشته به بار آورده. آيا اسيدپاشيدن به صورت خواهرانمان در اصفهان و كشتار سنيها و زجركش كردن زندانيان سياسي ميانه‌روي است؟ آيا جنايت عليه بشريت در ليبرتي كه آخوند روحاني به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت در آن مسئوليت دارد، اعتدال است؟
پس چرا دولتهاي اروپا براي چنين كساني فرش قرمز پهن مي‌كنند؟ و چرا دست كساني را مي فشاريد كه مردم ايران خواهان محاكمه آنها هستند؟
واقعيت اين است كه دوران پس از توافق، دوران سر باز كردن خواستهاي اساسي جامعه و در رأس همه، آن گوهر ناپديد شده، آن گوهر سنگسار‌شده و آن گوهر پايمال‌شده يعني آزادي و آزادي و آزادي است.
ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94
به همين دليل است كه خامنه‌اي، مجاهدين را با پرتاب موشك‌ قتل عام مي‌كند. چون ملت ايران آزادي مي‌خواهد. چون ملت ايران سر به فرياد برداشته كه اين رژيم را نمي‌خواهد و بايد سرنگون شود.
به آخوندها و اشقياي حاكم مي‌گوييم همه طرحهايي كه سالهاي سال است براي سركوب آزاديهاي ملت ايران به كار مي‌گرفتيد، شكست خورده است.
ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

حالا زمان حساب كشيدن از آخوندهاي حاكم است. حالا زمان به زير كشيدن رژيمي است كه جز با خونريزي نمي‌تواند ادامه پيدا كند. به خصوص كه انواع مانورها و فريبهاي اين رژيم و جناحها‌ي دروني‌اش نيز شكست خورده است.
نه سازندگي رفسنجاني و اصلاحات قلابي خاتمي توانست كاري از پيش ببرد،  نه وعده‌هاي رئيس جمهور كنوني رژيم در مورد معجزات توافق اتمي.
يك راه و فقط يك راه براي برقراري آزادي و دموكراسي در ايران و نجات كشور از فقر و فلاكت و عقب‌ماندگي وجود دارد و آن سرنگوني رژيم ولايت فقيه در تماميت آن است. درست به همين دليل خامنه‌اي زنان و مردان قهرماني را موشكباران مي‌كند كه پرچم سرنگوني اين رژيم و پرچم آزادي ملت ايران را هرچه محكمتر‌ در دست مي‌فشارند.
و راستي كه به قول مسعود، بدون مجاهدين «مردم ايران به چه مي‌نازيدند و خلق در زنجير و جوانان اشرف‌نشان، به كجا چشم اميد مي‌دوختند؟ از كجا ايده و آرمان مي‌گرفتند و به كجا پشتگرم و دلگرم بودند؟».

زمينه سازي براي حمله موشكي به ليبرتي
در ماههاي اخير ديديد كه چطور زمينه‌سازي براي اين حمله را شروع كردند. ابتدا اكيپهاي وزرات اطلاعات را تحت عنوان خانواده به ورودي ليبرتي فرستادند. همزمان مزدوراني را به سراسر اروپا اعزام كردند تا اغتشاش كنند و فضا را غبار آلود كنند.
در عين حال جبهة ولايت فقيه با سايتها و تلويزيونهاي تحت تكفل وزارت اطلاعات، ناسزاگويي عليه مقاومت را گسترش دادند تا آتش تهيه براي كشتار را فراهم كنند.
اما در مقابل، در روزهاي اخير با موجي از عواطف بي‌دريغ ايرانيان در داخل و خارج كشور، و هم چنين، زندانهاي سياسي نسبت به مجاهدان ليبرتي مواجه بوديم. از صميم قلب از همه آنها سپاسگزاري مي‌كنم. بيانيه‌ها و موضعگيريها و پيامهاي آنها، صداي رساي مردم ايران، رودرروي قاتلان مجاهدين است.
اين درست رودرروي ريزه‌خواران ولايت فقيه است كه با تقليد از اطلاعات بدنام آخوندها، از دل سوزاندن براي شهيدان هم استفاده مي‌كنند تا خود مجاهدين و رهبر اين مقاومت را مقصر كشتار معرفي كنند.
آشكارا يك تقسيم كار شناعت‌بار در كار است. رژيم ولايت فقيه بخش نظامي حمله را برعهده دارد و موشكها را شليك مي‌كند. و سرانگشتانش در خارج ايران، بخش سياسي حمله را برعهده دارند و هم‌وزن همان حمله موشكي, افترا و هتاكي را به بالاترين حد مي‌رسانند.
زماني بر اساس رهنمود وزارت بدنام اطلاعات، قاعدة 20 ـ 80 شيوة كار مزدوران بود. 80 درصد به خود رژيم مي‌زدند تا حملة 20 درصديشان به مجاهدين عادي جلوه كند. اما حالا پرده‌ها را كنار زده همان 80 درصد را نثار خود مجاهدين مي‌كنند. اما اينها هيچ كدام چيز جديدي نيست. بلكه هميشه بخش مكمل سركوب و شكنجه و اعدام مجاهدين  و همه رزمندگان آزادي در طول تاريخ بوده و خواهد بود.
راستي مگر چنين نسلي و چنين مقاومتي بدون يك راهبري ذيصلاح امكان پذير بود؟ هرگز
و راستي اگر اين نبردها و اين فديه‌ها نبود و اگر پايداري در مقابل دضمن ‏‏ضدبشري به چنين قله‌هاي رفيعي نرسيده بود، در فرداي آزادي، چه بهاي سنگيني براي تشخيص دوستان و دشمنان مردم ايران به ملت ما تحميل مي‌شد.
سلام بر شهيدان و سلام بر قهرمانان آزادي.
ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94


دولت آمريكا و ملل متحد بايد به رويكرد غيرمسئولانه در مورد حفاظت ليبرتي خاتمه دهند
اجازه بدهيد در اين فرصت هم‌چنين به طرفهاي بين‌المللي و مسئوليتها و تعهدات اخصي كه در مورد حفاظت ليبرتي دارند، اشاره كنم.
چنان كه در همان ساعت اول پس از حمله گفتم، به‌طور رسمي و حقوقي، دولت عراق و سازمان ملل بايد پاسخگو باشند زيرا آنها با امضاي يك ياداشت تفاهم از دي ماه 1390 ليبرتي را تحت عنوان «محل موقت براي انتقال» اعلام كرده‌اند. اما به نظر ما، مانند ‏‏‏6حمام خون قبلي در اشرف و ليبرتي، عوامل رژيم ايران در حكومت عراق مسئوليت حمله را برعهده ‏‏دارند و ايالات متحده و سازمان ملل هم از اين واقعيت كاملاً مطلعند.‏
دولت آمريكا و ملل متحد كه تاكنون به قولهاي رسمي خود نسبت به حفاظت مجاهدين از ‏‏جمله ‏‏تعهدات مكرر خود هنگام انتقال اشرفيها به اين كمپ عمل نكرده‌اند، بايد به ‏‏اين رويكرد غيرمسئولانه و فاجعه‌بار خاتمه دهند. به خصوص كه به‌رغم ‏‏هشدارهاي بي‌شمار، كمپ ليبرتي ‏‏كماكان تحت كنترل قاتلان اشرفيها و عوامل وابسته به رژيم ‏‏است و در عين حال جريان انتقال آنها به ‏‏كشورهاي خارج كه وعدة خيانت‌شدة ملل متحد و آمريكا بود با مخالفت و كارشكني روبه‌روست.

نيازهاي مبرم ليبرتي
بنابراين، در شرايط اضطراري كنوني در ليبرتي، بر اين اقدامها تأكيد مي‌كنم:
اول، رسيدگي فوري به وضعيت مجروحان و مستقر شدن يك تيم تخصصي پزشكي در ليبرتي
دوم، تأمين ابزارها و وسائل و مصالح مورد نياز براي ترميم مناطق ويران شده
سوم، تأمين الزامهاي امنيتي و حفاظتي از جمله برگرداندن تي‌والها، ‏‏‏كلاهها و جليقه‌هاي حفاظتي و تجهيزات پزشكي‏ و تأمين وسايل مورد نياز افراد كه آسيب ديده است.
چهارم، انجام تحقيقات توسط ملل متحد دربارة اين حمله وحشيانه و محاكمة عاملان آن
ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

مجاهد خلق يعني ايستادگي مردم ايران در مقابل ستم
هر چند كه تا به حال، مجاهدين در ليبرتي، رنجهاي بسيار كشيده و قيمتهاي كلان پرداخته‌اند، اما تا وقتي كه ستم و استبداد هست و مردم ايران در عطش آزادي مي‌سوزند، مجاهدين هستند و مي‌رزمند.
راستي مگر مجاهد خلق به چه معناست؟
مجاهد خلق يعني اشتياق مردم به آزادي
يعني ايستادگي مردم ايران در مقابل ستم.
يعني شعله‌هاي اميد را فروزان نگهداشتن.
يعني دوستي و همبستگي را در بين مردم ايران زنده كردن.
بله اين كيمياي آزادي است؛ نه خميني توانست با قتل عام سي هزار زنداني سياسي، اين جنبش را خاموش كند نه خامنه‌اي مي‌تواند با موشكباران و ريختن آتش بر سر و روي مجاهدين آنها را از ميان بردارد.
از كهكشان فرمانده كاظم در هفت آبان، تا كهكشان زهره و شهيدان 6و 7مرداد و 19فروردين تا شهيدان فروغ جاويدان و 120 هزار شهيد قهرمان، كه همه سمبل ارادة خلق ايران و مجاهدين خلق ايران و اين مقاومت و مردم ايرانند كه مي‌گويند رژيم ولايت فقيه بايد سرنگون شود و ما مي‌گوييم:
به خون شهيدان و پاكان قسم
به رزم‌آوران و دليران قسم
كه تا صبح آزادي توده‌ها
بجنگيم با خون و ايمان قسم
سلام بر شهيدان ‏
و سلام بر آزادي. ‏‏

ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94

ایران-سخنرانی خانم مریم رجوی مراسم بزرگداشت شهیدان حمله موشکی به لیبرتی 10آبان 94