کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ آبان ۲۱, پنجشنبه

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

به دولتهاي غرب هشدار مي‌دهيم كه با فشردن دست روحاني، ملاها را در كشتار مخالفان در ايران و كشتار مردم منطقه تشجيع نكنيد

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

پيام مريم رجوي به جلسه درباره نقض حقوق بشر درايران در سناي ايتاليا21 آبان, 1394

مريم رجوي: كساني كه روحاني را ميانه‌رو مي‌نامند، رابطة خود با رژيم جنايتكار ايران را توجيه مي‌كنند 

دوستان عزيز
به اجلاس شما درود مي‌فرستم. از توجه شما به حقوق بشر ايران و حمايتتان از مقاومان ايراني در ليبرتي قلباً سپاسگزاري مي‌كنم.
از روز كشتار در ليبرتي در 29 اكتبر، اين فاجعه در كانون احساسات برانگيختة مردم ايران است.
علاوه بر 24 شهيد، شمار زيادي از ساكنان مجروح و مصدوم شده‌اند. بسياري دچار پارگي پرده يك يا دو گوش شده‌اند و نيازمند رسيدگي پزشكي جدي‌اند.
يك سوم بنگالهاي كمپ منهدم شده يا سوخته و يا غير قابل استفاده شده است. هم‌چنين بخش جدي از زيرساختهاي اين كمپ از بين‌رفته است.
با اينحال نيروهاي عراقي محاصرة كمپ را تشديد كرده‌اند و دو هفته بعد از حمله، نه اجازه دفن شهيدان را داده‌اند و نه اجازة ورود ماشين آلات براي پاكسازي و عاديسازي كمپ و نه وسايل و تجهيزات اوليه براي تعمير وسايل تخريب شده را داده‌اند و نه مي‌گذارند ماشينهاي تخليه فاضلاب وارد كمپ شود و حتي اكثر روزها از ورود مواد غذايي و سوخت جلوگيري كرده‌اند.

هدف رژيم ولايت فقيه، نابودي كامل كمپ و كشتار تمام اعضاي مجاهدين بود. رژيم ايران به اين كشتار نياز دارد و اين ناشي از سه دليل عمده است.
اول عقب نشيني ناگزير در ساخت بمب اتمي و دوم شكست استراتژي رژيم در سوريه است.
اما دليل سوم تلاش رژيم، براي مقابله با جايگزين دموكراتيكي است كه آن را تهديد اصلي موجوديت خودش مي‌داند.
آنها بمب اتمي و دخالت در سوريه را براي جلوگيري از سرنگوني رژيم نياز داشتند. در اول نوامبر خامنه‌اي گفت: اگر در سوريه دخالت نمي‌كرديم، در داخل ايران ضربه مي‌خورديم. حال كه هر دو مسير به بن‌بست رسيده‌اند، بيش از هميشه از مقاومت سازمان‌يافته ايران مي‌ترسند.

از سوي ديگر، آنها كه از سر ضعف به توافق اتمي تن داده‌اند با اعدا‌مها و با موشكباران  كمپ مخالفان، مي‌خواهند ضعف خود را بپوشانند. موشكباران ليبرتي، شب قبل از شركت رژيم در كنفرانس بحران سوريه در وين و دو هفته قبل از سفر آخوند حسن روحاني به رم و پاريس صورت گرفته است.
سؤال مردم ايران اين است كه چرا بايد با خون عزيز‌ترين فرزندانشان  بهاي روابط يك رژيم پوسيده با دولتهاي غرب را بپردازند؟ كساني كه روحاني را يك ميانه‌رو مي‌نامند، مي‌خواهند رابطة خود با يك رژيم خون‌آشام را توجيه كنند.
آيا دو هزار اعدام در دوران روحاني اعتدال است؟ قتل عام اول سپتامبر 2013 در كمپ اشرف و حمله مرگبار 29 اكتبر 2015 در ليبرتي با هر تعريفي جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شوند و روحاني به عنوان رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي امنيت در هر دو جنايت مسئوليت كامل دارد.
در 31 اوت گذشته همين شخص، ضمن تروريست خواندن مجاهدين تصريح كرد:« هر كجا لازم باشد با همه توان و امكان عليه تروريسم اقدام خواهيم كرد».

كساني كه تن دادن ملاها به توافقنامه اتمي ژوييه گذشته را ميانه‌رو شدن رژيم مي‌پندارند، اشتباه مي‌كنند. اين عقب‌نشيني نتيجه ضعف رژيم در برابر نارضايتيهاي مردم است.‏ آنها از تكرار قيامهاي 2009 مي‌ترسند.
حال، وقتي يك فاشيسم ديني دچار شكست شده، چرا دولتهاي غرب زير بغل او را مي‌گيرند؟
در سالهاي دهة 90 نيز همين اشتباه را درباه آخوند خاتمي كردند. و چند دولت اروپايي براي او فرش قرمز پهن كردند. اما با اين حمايتها، به‌جاي رشد ميانه‌روهاي موهوم، احمدي نژاد روي كار آمد.
به دولتهاي غرب هشدار مي‌دهيم كه با فشردن دست روحاني، ملاها را در كشتار مخالفان در ايران و كشتار مردم منطقه تشجيع نكنيد.
ملل متحد و آمريكا و اتحادية اروپا كه ايتاليا هم بخشي از آن است، هنگام جابه‌جايي اجباري مجاهدين از اشرف به ليبرتي در سال2012 متعهد شدند كه حفاظت مجاهدين را تضمين كنند.
اما از آن موقع تا به حال مجاهدين هدف 5 فقره قتل‌عام و موشك‌باران قرار گرفته‌اند. در حالي كه مقاومت ايران دهها بار به ملل متحد و دولتهاي غرب هشدار داده بود.
امروز هم دولت ايتاليا و ساير دولتهاي اتحادية اروپا و آمريكا و ملل متحد را فرا مي‌خوانيم كه با اجراي قولهاي خود، براي حفاظت از كمپ ليبرتي به اقدامهاي عاجل دست بزنند.
مردم ايران دوستي و روابط ديرينه با ملت ايتاليا دارند. ما از گسترش روابط كشورمان با ايتاليا در همه زمينه‌هاي علمي، تكنولوژيك، فرهنگي و اقتصادي استقبال مي‌كنيم. اما در شرايط كنوني ملاها با سوء استفاده از اين روابط استبداد و آزادي‌كشي را تشديد مي‌كنند.
بنابراين، ايتاليا و همه دولتهاي غرب را فرا مي‌‌خوانيم كه روابط خود با اين رژيم را به توقف اعدامها و توقف حمله به ليبرتي منوط كنند.
با آرزوي موفقيت براي كنفرانس شما، از تلاشهاي شخصيتهاي شريف ايتاليا، در حمايت از ليبرتي و دفاع از حقوق بشر ايران صميمانه تشكر مي‌كنم. تاريخ به روشني قضاوت خواهد كرد كه آنها سمبل‌هاي پراحترام دفاع از آزادي و دموكراسي در ايتاليا و تمام اروپا هستند.

از همه شما سپاسگزارم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر