کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ بهمن ۲۱, چهارشنبه

ایران-مریم رجوی درمورد انقلاب57

ایران-مریم رجوی درمورد انقلاب57

جواناني كه بعد از انقلاب ۵۷ به دنيا آمده اند مي پرسند انقلاب بهمن چه بود؟


 انقلاب بهمن، ارادة يك ملت براي تغيير بود. شور و قيام براي  آزادي بود


انقلاب بهمن، آرزوهاي سركوب شدة ملتي بود كه خميني به اعتمادشان خيانت كرد و انقلابشان را ربود

ایران-از سخنان مریم رجوی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر