کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ اسفند ۱۹, چهارشنبه

متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶

متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
اعلام برنامه و معرفی سخنرانان
سخنراني مريم رجوي-ولايت فقيه دشمنان زنان به مناسبت روز جهاني زن اسفند94
 قسمت اول
 قسمت دوم
 قسمت سوم
سخنرانی کامل و با کیفیت خوب و سنگین

جلسه در آستانه روز جهانی زن در پاریس:اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت

متن گزارشی از سخنان سخنرانان از سایت کمسیون زنان شورای ملی مقاومت

متن سخنرانی های شخصیت های برجسته 

سخنان رانجانا کوماری – مدیر مرکز تحقیق اجتماعی و معاون شبکه زنان برای تغییر
سخنان ریتا زوسموت - رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان
سخنان ماریا کاندیدا المیدا – معاون دادستان کل دادگاه عالی پرتغال
سخنان کریستی بریملو – حقوقدان با رتبه مشاورت ملکه و رئیس موسسه کمیته حقوق بشر در انگلستان و ولز
                                      سخنان اینگرید بتانکور – کاندیدای ریاست جمهوری کلمبیا
سخنان رشیدا مانجو – گزارشگر ویژه ملل متحد در امر خشونت علیه زنان ۲۰۰۹ – ۲۰۱۵
سخنان یاکین آرتوک – گزارشگر ویژه ملل متحد پیرامون خشونت علیه زنان ۲۰۰۳ – ۲۰۰۶
سخنان کریستین اوکرنت – نویسنده و مجری مشهور تلویزیون فرانسه
سخنان نجیمه طای طای – وزیر پیشین آموزش مراکش
سخنان انیسه بومدین – بانوی اول الجزایر در دوران حواری بومدین
سخنان بئاتریس بسرا – عضو پارلمان اروپا از اسپانیا
سخنان مارگاریتا دوران وادل – عضو سنای اسپانیا ۲۰۱۱- ۲۰۱۵
سخنان استفانیا پتزوپانه – عضو سنای ایتالیا
سخنان زینت میرهاشمی عضو شورای ملی مقاومت ایران و سردبیر نشریه نبرد خلق


سخنان صفورا سدیدی از شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران

سخنان هیئت جوانان
هیئت زنان ایرانی
سخنان هیئت زنان آلبانی
سخنان هیئت حقوقدانان

اجرای ترانه این حق گرفتنی است

اجرای قطعه موزیک – ارکستر آلبانی
اجرای ترانه گیسو شاکری

اجرای ترانه باید از ستم رهاشیم – مرجان


در ابتدای ورود خانم رجوی از نمایشگاه زنان پیشتاز بازدید بعمل آوردند
مریم رحوی گردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-کنفرانس تعهد برای برابری - زنان متحد علیه بنیادگرایی – پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
خانم رنجنا کوماری، مدیر مرکز تحقیقات اجتماعی در هند و یکی از چهره های پیشتاز در سیاست هند، به حضار خیرمقدم گفت و اهداف گردهمایی را بیان کرد.
Photo: خانم رنجنا کوماری، مدیر مرکز تحقیقات اجتماعی در هند و یکی از چهره های پیشتاز در سیاست هند، به حضار خیرمقدم گفت و اهداف گردهمایی را بیان کرد.
او گفت زنان در اینجا برای مبارزه برای حقوق زنان و برای حفظ شتاب جنبشی آمده اند که به بی عدالتی «نه» می گوید. او از خانم رجوی برای دفاع از حقوق زنان و تلاشهایش برای حفاظت از زنان تشکر کرد.
خانم کوماری تأکید کرد علیرغم تلاشهای بین المللی زنان مجبور هستند از ایران فرار کنند. او این سوال را مطرح کرد که «کدام کتاب مقدسی به شما اجازه می دهد انسانها را تحقیر کنید؟»
او از زنانی سپاسگزاری کرد که برای یک جهان صلح آمیز برای زنان مبارزه و تلاش می کنند و بر این نکته تأکید کرد که حضور زنان ‌برای توسعه کشورها مطلقاً ضروری است. زنان باید بخشی از گفتگوها و مذاکرات صلح باشند و زنان باید به کشورهایمان کمک کنند تا توسعه پیدا کنند. زنان باید تشویق شوند که در خط مقدم باشند.
#Iranwomenrights #IWD2016 #IWD #Iran #women 

http://www.women.ncr-iran.org/fa/index.php/iran-women-news/1497-2016-02-27-16-27-57
او گفت زنان در اینجا برای مبارزه برای حقوق زنان و برای حفظ شتاب جنبشی آمده اند که به بی عدالتی «نه» می گوید. او از خانم رجوی برای دفاع از حقوق زنان و تلاشهایش برای حفاظت از زنان تشکر کرد.
خانم کوماری تأکید کرد علیرغم تلاشهای بین المللی زنان مجبور هستند از ایران فرار کنند. او این سوال را مطرح کرد که «کدام کتاب مقدسی به شما اجازه می دهد انسانها را تحقیر کنید؟
او از زنانی سپاسگزاری کرد که برای یک جهان صلح آمیز برای زنان مبارزه و تلاش می کنند و بر این نکته تأکید کرد که حضور زنان ‌برای توسعه کشورها مطلقاً ضروری است. زنان باید بخشی از گفتگوها و مذاکرات صلح باشند و زنان باید به کشورهایمان کمک کنند تا توسعه پیدا کنند. زنان باید تشویق شوند که در خط مقدم باشند.
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶

خانم مریم رجوی در میان استقبال جمعیت سخنرانی خود را شروع می کند.

او بنیادگرایی را یک «سرطان تکثیرشونده»‌ خواند که در حال گسترش در سراسر جهان است. او بر اهمیت تمرکز بر کانون بنیادگرایی و پیدا کردن راه حل ریشه کن کردن آن تأکید کرد. همانطور که خانم کوماری گفت خانم رجوی تأیید کرد که زنان باید در این تلاش نقش خود را بازی کنند.
خانم رجوی درباره نقش خمینی در آزار و اذیت وحشتناک زنان صحبت کرد و خشونت وحشیانه علیه زنان تحت حاکمیت خمینی را محکوم کرد. نه تنها شهادت یک زن قبول نیست بلکه او اجازه می دهد که دختربچه ها برخلاف میل خود به عقد ازدواج در بیایند. خمینی سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی و تجاوز به زنان را توجیه می کند و این تنها بخشی از نقض وحشیانه حقوق بشر است که در حاکمیت رژیم ملایان مشروع شده است.
در رابطه با نرخ اعدام در ایران خانم رجوی از زنان و به خصوص دخترانی یاد کرد که زیر سن قانونی اعدام شده اند. فاطمه مصباح که در زمان اعدام تنها ۱۳ساله بود، مژگان جمشیدی که هنگام اعدام تنها ۱۴ سال داشت و نوشین امامی که فقط ۱۶ساله بود.
او گفت این بی عدالتی ها زنان را به مبارزه سرسختانه تر برای برابری که مستحق آنها هستند برمی انگیزد.
خانم رجوی در انتهای سخنان خود درباره آنچه که امیدوار است در آینده به دست بیاورند صحبت کرد. طرح او برقراری دموکراسی مبتنی بر آزادی، برابری و حقوق برابر برای زنان در همه زمینه ها می باشد. او میخواهد زنان را در مشارکت سیاسی و حضور برابر در رهبری سیاسی ببیند و مجازات غیرانسانی اعدام را لغو خواهد کرد.
او گفت این عملکرد هم اکنون در درون مجاهدین در حال اجرا است و این سازمان پر از زنانی است که همدوش مردان برای آزادی و برابری زنان مبارزه می کنند.
خانم رجوی با اشاره به نمایش انتخابات گفتند:
 آخوندها دیروز، هفت اسفند، یک به‌اصطلاح انتخابات برگزار کردند.
اما اين براي نمايندگان مردم نبود، كانديداهاي باندهاي رقيب نشان مي‌دهد اين انتخابات رقابتي بود ميان مسئولان كنوني و قبلي شكنجه و اعدام و صدور تروريسم. چيزي كه افسانه اعتدال و ميانه روي در اين رژيم را باطل مي‌كند. به همين خاطر اين نمايش با انزجار و نفرت اكثريت و بخصوص با بايكوت عموم جوانان مواجه شد.
با این انتخابات، خامنه‌ای می‌خواهد رژیمش را هرچه بیشتر بر جنگ در سوریه و سرکوب و زن‌ستیزی در ایران متمرکز سازد. اما این، آغاز دوران بی‌‌سابقه‌یی از شکنندگی و فرسایش ولایت فقیه است که از عواقب آن جان بدر نخواهد برد.
بله‌، حالا نوبت مردم ایران است و ما هموطنان‌مان در داخل ایران، به‌ویژه زنان و جوانان دلیر را به گسترش مبارزه فرامی‌خوانیم.

لینک مرتبط:

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت مريم رجوي: آثار جام زهر اتمي در برهم خوردن تعادل دروني رژيم عليه ولي فقيه ارتجاع بارزشد

متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶
متن وکلیپ گزارش کامل ازگردهمایی بزرگ مقاومت ایران به مناسبت روز جهانی زن-ولایت فقیه دشمن زنان– پاریس -۲۷فوریه ۲۰۱۶

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر