کل نماهای صفحه

۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

ایران-ملاقات مريم رجوی با پرزيدنت محمود عباس

 ایران-ملاقات مريم رجوی با پرزيدنت محمود عباس
 ایران-ملاقات مريم رجوی با پرزيدنت محمود عباس
عصر شنبه 30 ژوئيه 2016 مريم رجوی با آقای محمودعباس پرزيدنت دولت فلسطين ديدار و درباره بحران های منطقه گفتگو كرد.
پرزيدنت محمود عباس در اين ديدار بر ضرورت مبارزه با بنيادگرايی و تروريسم در منطقه تاكيد كرد و آخرين تحولات در خاورميانه بويژه مسائل مربوط به فلسطين و ابتكار فرانسه در اين رابطه را باطلاع مریم رجوی رساند.
مریم رجوی ضمن تقدير از همبستگی مقاومت فلسطين و رهبر آن با مردم و مقاومت ايران، پيروزيهای دولت فلسطين را تبريك گفت و برای تحقق آرمان مردم فلسطين آرزوی موفقيت كرد. وی با تاكيد بر اينكه رژيم ايران منشاء اصلی تفرقه و بنيادگرايی و تروريسم در همه منطقه بخصوص عراق، سوريه، لبنان، يمن و همچنين فلسطين است گفت اما امروز رژيم آخوندی در منتهای ضعف بسر می برد و بيش از هميشه شكننده و آسيب پذير است. واقعيتی كه آنرا بخوبی در واكنشهای ديوانه وار و هيستريك سردمداران و رسانه های رژيم در رابطه با گردهمايی 9 ژوئيه مقاومت ايران، می توان ديد.

مریم رجوی تاكيد كرد اين رژيم بيش از هرچيز از همبستگی و اتحاد مردم و مقاومت ايران با كشورها و ملتهای منطقه هراسناك است. لذا كشورهای منطقه ومردم و مقاومت ايران، بايد با اتحاد عمل منطقه را از شر بنيادگرايی خلاص كنند. 
رئيس ابو مازن با ”مريم رجوي“ رئيس جمهور مقاومت ايران ملاقات نمود

۱۳۹۵ تیر ۱۹, شنبه

ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395

 امضای دفتر شهیدان راه آزادی توسط شخصیتهای بین اللملی 
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395

 مریم رجوی در اجتماع بزرگ پاریس: يكسال  پس از توافق اتمی، هردو جناح در برابر یک جامعه عمیقاً 
ناراضی شکست ‌خورده‌اند
لینک متن کامل سخنرانی در سایت مریم رجوی 
پیام تبریک زندانی سیاسی علیرضاگلیپور به‌مناسبت برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

ی علیرضاگلیپور به‌مناسبت برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

:ادامه لینک متن سخنان شخصیت های شرکت کننده 
رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت: مقاومت ایران، و خانم رجوی تنها آلترناتیو رژیم آخوندها هستند