کل نماهای صفحه

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

گزارش کامل گردهمایی #ایران_آزاد۹۷ در #پاریس۹تیر

واکنش رسانه حکومتی تهران پرس:ضیافت مریم رجوی از نقطه‌نظر استراتژیک چیزی از ناتوی عربی کم ندارد

به‌دنبال انتشار گزارشهای مربوط به حضور گروهی از شخصیتهای سیاسی و بین‌المللی در محل اقامت رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و اهدای بیانیه حمایت بیش از ۲۵۰۰پارلمانتر در کشورهای اروپایی از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد بر پایه دموکراسی و برابری؛ بیانیه حمایت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا از مقاومت ایران و مجاهدین خلق علیه دیکتاتوری و آخوند روحانی؛ بیانیه همبستگی و حمایت چند حزبی سنای ایرلند و بیانیه حمایت اسقف اعظم روئن ویلیامز و ۷۵ اسقف از انگلستان؛ یک رسانه حکومتی در واکنشی ترسان و غیظ‌آلود تحت عنوان «ناتوی عربی تا ضیافتهای مریم رجوی»، نوشت:


همبستگی شخصیتهای بین‌المللی با مقاومت تاریخی مردم ایران پس از گردهمایی بزرگ ایرانیان ۳۰ژوئن ۲۰۱۸

اهداء بیانیه بیش از ۲۵۰۰پارلمانتر در کشورهای اروپایی از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد بر پایه دموکراسی و برابری

اهداء بیانیه حمایت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا از مقاومت ایران و مجاهدین خلق علیه دیکتاتوری و آخوند روحانی

اهداء بیانیه همبستگی و حمایت سنای ایرلند در یک اقدام چند حزبی


اهداء بیانیه حمایت اسقف اعظم روئن ویلیامز و ۷۵اسقف از انگلستان به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

به دنبال برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در روز ۹تیر۱۳۹۷، شماری از شخصیت‌های بین المللی شرکت‌کننده در این گردهمایی، باحضور در محل اقامت مریم رجوی، ضمن ابراز همبستگی با مقاومت ایران، سخنانی در محکومیت جنایات سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی و حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی، ایراد کردند.
در این برنامه، بیانیه حمایت از بیش از ۲۵۰۰ پارلمانتر اروپایی در حمایت از قیام سراسری و طرح ۱۰ماده‌یی برای یک ایران آزاد برپایه دموکراسی و برابری، بیانیه حمایت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا و بیانیه حمایت اسقف اعظم روئن ویلیامز و ۷۵ اسقف از انگلستان درحمایت از مقاومت ایران، به مریم رجوی اهدا شد.
مریم رجوی طی سخنان کوتاهی ضمن تشکر از شخصیت‌های شرکت‌کننده در گردهمایی بزرگ مقاومت، گفت:

آلترناتیو سازی با صنعت کپی چسبان قسمتی از سخنرانی مریم رجوی

روز شنبه ۹تیرماه ۱۳۹۷(۳۰ژوئن۲۰۱۸)، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد. در اجتماع عظیم ایرانیان، هیات‌های نمایندگی از کشورهای مختلف جهان، شامل برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان‌ها، شهرداران، منتخبان مردم و کارشناسان و متخصصان بین‌المللی اوضاع ایران نیز شرکت داشتند.
سخنرانان گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، بر حمایت خود از قیام مردم ایران و آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت، تاکید کردند و جامعه جهانی را به اتخاذ سیاست قاطع علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و ایستادن درکنار مردم به پاخاسته ایران فراخواندند.


مریم رجوی: چرخ‌های تغییر در ایران به حرکت درآمده است
در آغاز گردهمایی بزرگ ایران آزاد، مریم رجوی در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی، مواضع مقاومت ایران و خواسته‌های مردم و قیام‌آفرینان را اعلام کرد. مریم رجوی گفت:

همان‌طور که این هفته شاهد بو دید، تهران به‌پاخاسته و دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، به لرزه در آمده است. بیشتر شهرهای ایران در تب و تاب‌اند. قیام تهران نشان داد که چرخ‌های تغییر در ایران به حرکت درآمده است. هیچ چیز نمی‌تواند یک ملت مصمم برای کسب آزادی را متوقف کند.
صفحه‌یی در ایران ورق خورده و رژیم قدرت جلوگیری از استمرار و گسترش قیامی را که از شش ماه پیش شروع شده ندارد. اوضاع به قبل بر نمی‌گردد.
قیام مردم ایران با کمک کانونهای شورشی که توسط مجاهدین خلق در سراسر کشور تشکیل شده، با موفقیت به پیش می‌رود.
مردم ایران مصمم هستند که این رژیم و همه جناح‌هایش را سرنگون کنند و یک جمهوری کثرت‌گرا، مبتنی بر آرای مردم و جدایی دین و دولت برقرار کنند. پیام من در اجتماع امروز خطاب به هم‌میهنانم در سراسر کشور این است که:
رژیم در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار دارد. پس کانونهای شورشی را گسترش دهید.
سرنگونی این رژیم فقط به‌دست مردم و مقاومت ایران میسر است. تغییر رژیم بیش از هر زمان دیگر در دسترس است، آینده‌یی درخشان و به دور از اعدام و شکنجه و تبعیض و سرکوب در چشم‌انداز است.
پیام من به جامعه بین‌المللی این است:
۱- مبارزه مردم و مقاومت ایران برای خاتمه‌دادن به دیکتاتوری مذهبی را به‌رسمیت بشناسید. این حداقل کاری است که می‌توان برای جبران خسارات وارد شده به مردم ایران به‌دلیل سالها سیاست مماشات به‌نفع رژیم انجام داد.
۲- خطرات برنامه سلاح اتمی، موشکی، تروریسم و دخالت در منطقه، تنها با سرنگونی رژیم و استقرار دموکراسی در ایران برطرف خواهد شد. رژیم باید به‌خاطر نقض حقوق‌بشر مورد مواخذه قرار گیرد.
۳- رژیم را به‌طور کامل تحریم نفتی و مالی کنید. به تجارت با وابستگان سپاه یا ارگانهای وابسته به خامنه‌ای خاتمه دهید و روابط با رژیم را منوط به خاتمه سرکوب مردم ایران و خاتمه صدور تروریسم و مداخله در کشورهای منطقه کنید.
متشکرم.

بازتاب بین‌المللی گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس
از آنجائيکه گردهمايی بزرگ امسال  از بازتابهای وسیع و بی سابقه ای برخوردار بود  لذا فقط تیتر و لینک مچموعه ای از بازتابها در این پست که برگرفته از سایت مجاهد است گذاشتم میتوانید روی لینکها کلیک کنید و مطلب کامل را بخوانید 


سرنگونی رژیم حتمی است، ایران آزاد می‌شود
روز شنبه ۹تیرماه ۱۳۹۷(۳۰ژوئن۲۰۱۸)، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد.
در اجتماع عظیم ایرانیان، هیات‌های نمایندگی از کشورهای مختلف جهان، شامل برجسته‌ترین شخصیتهای سیاسی، نمایندگان پارلمان‌ها، شهرداران، منتخبان مردم و کارشناسان و متخصصان بین‌المللی اوضاع ایران نیز شرکت داشتند.
سخنرانان گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، بر حمایت خود از قیام مردم ایران و آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت، تاکید کردند و جامعه جهانی را به اتخاذ سیاست قاطع علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و ایستادن درکنار مردم به پاخاسته ایران فراخواندند.
متن سخنرانی مریم رجوی درسایت مریم رجوی کلیک کنید:

گزیده‌ای از سخنرانی رئیس‌جمهور مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹تیرماه
نقل به مضمون:
🔻اولين چيزی كه امسال بايد گفت، شعله‌ور شدن قيام خجسته و آزاديبخش در تهران و سراسر ايران است.
🔻هم‌چنان که مسعود گفته است اگر ایران بایستد، جهان با ما و در کنار ما خواهد ایستاد.
🔻یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه جدیدی گشوده ‌اند.
🔻برخیزیز و دستان خود را در دستان آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد «حاضر» بگویید.
🔻دیدید که ورزنه‌ایها ورودی شهر را در اختیار گرفتند و کازرونیها خیابانها را و کامیونداران جاده‌ها را گرفتند.
🔻دیدید که جوانان تهران چگونه خیابانهای تهران را سنگربندی کردند و با مزدوران به نبرد برخاستند.
🔻سود رژیم استفاده از مماشات گران درغرب بوده است ولی همواره گفته ایم تکه سرنگونی وبرپایی ایران آزاد برعهده خودما ومردم ماست
🔻امروز فرزندان رشید ایران دربرپایی قیام سراز پا نمیشناسند به زنان پیشروقیام درود میفرستم .ودرود بر اعضای کانون های شورشی که دراسارت وزندان هم باهویت مجاهدی شان رژیم را وحشت زده میکنند
🔻ما درعین حال ازهر گونه عقب نشینی ملاها استقبال میکنیم چراکه هزار جام زهر در خدمت هزار اشرف است
🔻همه را به حمایت عملی از قیام دعوت میکنم .از جوانان کارهای زیادی ساخته است این تعهد همه مااست که همه چیزمان را درکف قیام بگذاریم.همه با قیام وهرلحظه با قیام

لینک سخنرانی شهردار رودی جولیانی


لینک سخنرانی نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره آمریکاشرکت استفان هارپر در همایش اپوزیسیون ایران در پاریس گامی درست بود
دیوید کیلگور نماینده حزب لیبرال کانادا و عضو سابق کابینه این کشور در مطلبی که در اتاوا سیتی زن شنبه ۱۶تیر ۹۷منتشر شد به دفاع از حضور هیأت نمایندگی کانادا و سخنرانی استفان هارپر نخست‌وزیر پیشین این کشور در همایش بزرگ مجاهدین و مقاومت ایران پرداخت
ایران-کنفرانس‌های بین‌المللی در آستانه همایش بزرگ مقاومت ایران در پاریس ملاقات ومریم رجوی بارودی جولیانیگردهمایی‌های سه روزه مقاومت 
قیام و ایران آزاد با هزار اشرف و ارتش آزادی 
کنفرانس‌های بین‌المللی با شرکت شخصیت‌های سیاسی 
پارلمانترها، کارشناسان و متخصصان بین‌المللی 
پاریس – ۸، ۹و ۱۰تیر ۱۳۹۷ 
بررسی تروریسم صادراتی رژیم آخوندی، نقش سپاه خامنه‌ای 
در سرکوب و دخالتهای منطقه‌یی، طرد و تحریم جهانی فاشیسم مذهبی
 و چشم‌انداز تغییر در ایران در کنفرانسهای سه روزه 

امسال گردهمایی بزرگ مقاومت ایران طی سه روز با برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی و عربی با حضور صدها تن از سیاستمداران و دولتمردان تراز اول بین‌المللی و هیأت‌های قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته و صاحب نظر در روزهای ۸، ۹و ۱۰تیرماه ۱۳۹۷ برگزار شد. 
در آستانه برگزاری اجتماع عظیم پاریس، روز جمعه ۸تیرماه نخستین روز از گردهمایی سه روزه مقاومت ایران، شاهد برگزاری دو کنفرانس بین‌المللی در ۶پنل بود که طی آن شخصیتها و تحلیلگران، متخصصان و پارلمانترها پیرامون مهم‌ترین مسائل سیاسی و استراتژیکی مربوط به ایران، به‌ویژه قیام سراسری دیماه و استمرار آن بحث و گفتگو کردند.


تأثیر تحریمها بر رژیم ایران
میز گرد دیگر این کنفرانس تحت عنوان «سپاه پاسداران» تحت مدیریت سفیر بلومفیلد، به بحث درباره تأثیر تحریم‌ها بر رژیم پرداخت و سخنرانان آن عبارت بودند از:

نقش و جایگاه مقاومت ایران
آخرین میز گرد کنفرانس بین‌المللی پاریس، به بحث و گفتگو درباره قیام مردم ایران و نقش و جایگاه مقاومت ایران به‌عنوان آلترناتیو دیکتاتوری آخوندی اختصاص داشت.
گردهمایی سه روزه مقاومت ایران در پاریس با شرکت دهها پارلمانتر از کشور مختلف اروپایی، کانادا و استرالیا از احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف برگزار گردید، در دو جلسه میز گرد، وضعیت ایران و چشم‌اندازهای آیندهمورد بحث قرار گرفت.
جلسه اول این کنفرانس تحت ریاست مشترک نماینده ارشد پارلمان انگلستان راجر گادسیف و سناتور برایان اودامنِل از جمهوری ایرلند برگزار شد و ریاست جلسه دوم را بارنوس ورما نماینده برجسته مجلس اعیان و وزیر پیشین توسعه انگلستان و باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان برعهده داشتند.
پارلمانترهای شرکت‌ کننده در این کنفرانس ضمن همبستگی با قیام بزرگ مردم ایران، بر حمایت فزاینده بین‌المللی از آلترناتیو شورای ملی مقاومت و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی تأکید کردند و در این رابطه اهمیت بیانیه‌ها، قطعنامه‌ها و بیانیه‌های اکثریت که در آستانه گردهمایی مقاومت در کشورهای مختلف به‌ثبت رسید و منتشر شد را مورد توجه قرار دادند.
آنها تصریح کردند که ادامه اعتراضات و قیام در شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد که این رژیم نه تنها قادر به پاسخگویی به هیچ‌یک از خواسته‌ها و مطالبات برحق مردم ایران نیست، بلکه همین رژیم ریشه اصلی مشکلات و بحرانهای اقتصادی و سیاسی در ایران است.
پارلمانترهای کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا در سخنرانی‌های خود به اتخاذ سیاستی قاطع علیه رژیم آخوندی فراخوان دادند و افزودند
ما به‌عنوان نمایندگان منتخب مردم از جامعه جهانی می‌خواهیم که در کنار مردم ایران و خواسته‌های بر حق آنها قرار گیرد.
حضور بیش از دو هزار کارشناس در همایش بزرگ ایرانیان در پاریس

 آدام ارلی در کنفرانس ایران آزاد:‌ سفیر فعلی اتحادیه اروپا در عراق مزدور اطلاعات ایران است
واشینگتن تایمز، ۸تیر ۹۷در مقاله‌ای به‌قلم تاد وود[خلبان، نویسنده و ستون نویس واشینگتن تایمز] با عنوان کنفرانس « ایران آزاد» فساد مالی مقامات اروپا با رژیم ایران را برملا می‌‌کند نوشت: در آستانه همایش ایران آزاد در ۳۰ژوئن (۹تیر ۹۷) گروه‌‌های مختلف مخالف ایرانی پنل‌های گفتگو برگزار کردند تا وضعیت تئوکراسی اسلامی و سقوط نهایی این رژیم در تهران را بررسی کنند.
تِم مشترک بحثها در این مجموعه پنل،فهم آلوده شدن مقامات اتحادیه اروپا به فساد توسط رژیم ایران و بررسی یک به‌اصطلاح واقعگرایی سیاسی یعنی «استمالت مطلق از ملاها»، بود که منشأ‌ آن به‌طور ثابت پایتخت‌های اروپایی است. به‌نظر می‌رسد که هر دوی این خطوط به هم مرتبط هستند... 
تا جایی که به تبلیغات و دروغپراکنی و فعالیت رژیم ایران مربوط است، بازوهایش را تا بروکسل و سیاستمداران آن دراز کرده است.
ادامهسخنرانی جولیو ترتزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا در کنفرانس بین‌المللی ایران: چشم‌انداز تغییر
من مایلم چند کلمه در مورد موضع اروپا درباره رژیم ایران چه الآن و چه در گذشته،‌ نظر بدهم. منظورم از موضع اروپا یعنی موضع کمیسیون اروپا و تمام ارگانهای اصلی این کمیسیون و دولتهای اصلی اتحادیه اروپا به‌ویژه دولتهای درگیر در مذاکرات ۱+۵ استسخنرانی سفیر لینکن بلومفیلد، دستیار پیشین وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس بین‌المللی ایران: چشم‌انداز تغییرعصر امروز، جمعه ۸تیر ۱۳۹۷، در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران، مریم رجوی با رودی جولیانی مشاور حقوقی رئیس‌جمهور آمریکا در دفتر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار آخرین تحولات ایران از جمله گسترش اعتراضات مردمی علیه رژیم آخوندی در تهران و شهرهای مختلف ایران و وضعیت شکننده رژیم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
مریم رجوی تأکید کرد استمرار قیام، به‌رغم موج گسترده دستگیریها و سرکوب از یک سو بیانگر آمادگی شرایط عینی و موقعیت ملتهب جامعه و از سوی دیگر حقانیت استراتژی مقاومت و نقش غیرقابل انکار کانونهای شورشی است.
مریم رجوی افزود شرایط به گذشته باز نمی‌گردد. سرنگونی رژیم به‌دست مردم و مقاومت ایران محتوم است و رژیم هیچ راه گریزی از آن ندارد.
شهردار جولیانی گفت دولت آمریکا اعلام کرده که رژیم ملاها حاکمیت مردم ایران را غصب کرده است و همان‌طور که رئیس‌جمهور و وزیر خارجه بارها اعلام کرده‌اند این یک رژیم فاسد است و مردم ایران قربانیان اصلی آن هستند.
رودی جولیانی، از امضا‌کنندگان بیانیه ۳۳تن از شخصیت‌های آمریکایی خطاب به گردهمایی ایرانیان تحت عنوان «ایران آزاد – آلترناتیو»‌ در حمایت از شورای ملی مقاومت و برنامه ده ماده‌یی مریم رجوی است.
وی گفت: سیاست قاطع در قبال رژیم که ما برای سالیان خواستار آن بودیم قدم اول است. قدم بعدی قرار گرفتن در کنار مردم و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت است که برای یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت مبارزه می‌کند. وی افزود: «من قویاً معتقدم که آلترناتیو این رژیم،شورای ملی مقاومت ایران تحت رهبری خانم رجوی است».