کل نماهای صفحه

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

گزارش کامل گردهمایی #ایران_آزاد۹۷ در #پاریس۹تیر

واکنش رسانه حکومتی تهران پرس:ضیافت مریم رجوی از نقطه‌نظر استراتژیک چیزی از ناتوی عربی کم ندارد

به‌دنبال انتشار گزارشهای مربوط به حضور گروهی از شخصیتهای سیاسی و بین‌المللی در محل اقامت رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و اهدای بیانیه حمایت بیش از ۲۵۰۰پارلمانتر در کشورهای اروپایی از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد بر پایه دموکراسی و برابری؛ بیانیه حمایت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا از مقاومت ایران و مجاهدین خلق علیه دیکتاتوری و آخوند روحانی؛ بیانیه همبستگی و حمایت چند حزبی سنای ایرلند و بیانیه حمایت اسقف اعظم روئن ویلیامز و ۷۵ اسقف از انگلستان؛ یک رسانه حکومتی در واکنشی ترسان و غیظ‌آلود تحت عنوان «ناتوی عربی تا ضیافتهای مریم رجوی»، نوشت:


همبستگی شخصیتهای بین‌المللی با مقاومت تاریخی مردم ایران پس از گردهمایی بزرگ ایرانیان ۳۰ژوئن ۲۰۱۸

اهداء بیانیه بیش از ۲۵۰۰پارلمانتر در کشورهای اروپایی از قیام مردم ایران و طرح ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد بر پایه دموکراسی و برابری

اهداء بیانیه حمایت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا از مقاومت ایران و مجاهدین خلق علیه دیکتاتوری و آخوند روحانی

اهداء بیانیه همبستگی و حمایت سنای ایرلند در یک اقدام چند حزبی


اهداء بیانیه حمایت اسقف اعظم روئن ویلیامز و ۷۵اسقف از انگلستان به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

به دنبال برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در روز ۹تیر۱۳۹۷، شماری از شخصیت‌های بین المللی شرکت‌کننده در این گردهمایی، باحضور در محل اقامت مریم رجوی، ضمن ابراز همبستگی با مقاومت ایران، سخنانی در محکومیت جنایات سرکوبگرانه دیکتاتوری آخوندی و حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی، ایراد کردند.
در این برنامه، بیانیه حمایت از بیش از ۲۵۰۰ پارلمانتر اروپایی در حمایت از قیام سراسری و طرح ۱۰ماده‌یی برای یک ایران آزاد برپایه دموکراسی و برابری، بیانیه حمایت نمایندگان مجمع پارلمانی شورای اروپا و بیانیه حمایت اسقف اعظم روئن ویلیامز و ۷۵ اسقف از انگلستان درحمایت از مقاومت ایران، به مریم رجوی اهدا شد.
مریم رجوی طی سخنان کوتاهی ضمن تشکر از شخصیت‌های شرکت‌کننده در گردهمایی بزرگ مقاومت، گفت:

آلترناتیو سازی با صنعت کپی چسبان قسمتی از سخنرانی مریم رجوی

روز شنبه ۹تیرماه ۱۳۹۷(۳۰ژوئن۲۰۱۸)، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد. در اجتماع عظیم ایرانیان، هیات‌های نمایندگی از کشورهای مختلف جهان، شامل برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان‌ها، شهرداران، منتخبان مردم و کارشناسان و متخصصان بین‌المللی اوضاع ایران نیز شرکت داشتند.
سخنرانان گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، بر حمایت خود از قیام مردم ایران و آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت، تاکید کردند و جامعه جهانی را به اتخاذ سیاست قاطع علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و ایستادن درکنار مردم به پاخاسته ایران فراخواندند.


مریم رجوی: چرخ‌های تغییر در ایران به حرکت درآمده است
در آغاز گردهمایی بزرگ ایران آزاد، مریم رجوی در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی، مواضع مقاومت ایران و خواسته‌های مردم و قیام‌آفرینان را اعلام کرد. مریم رجوی گفت:

همان‌طور که این هفته شاهد بو دید، تهران به‌پاخاسته و دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، به لرزه در آمده است. بیشتر شهرهای ایران در تب و تاب‌اند. قیام تهران نشان داد که چرخ‌های تغییر در ایران به حرکت درآمده است. هیچ چیز نمی‌تواند یک ملت مصمم برای کسب آزادی را متوقف کند.
صفحه‌یی در ایران ورق خورده و رژیم قدرت جلوگیری از استمرار و گسترش قیامی را که از شش ماه پیش شروع شده ندارد. اوضاع به قبل بر نمی‌گردد.
قیام مردم ایران با کمک کانونهای شورشی که توسط مجاهدین خلق در سراسر کشور تشکیل شده، با موفقیت به پیش می‌رود.
مردم ایران مصمم هستند که این رژیم و همه جناح‌هایش را سرنگون کنند و یک جمهوری کثرت‌گرا، مبتنی بر آرای مردم و جدایی دین و دولت برقرار کنند. پیام من در اجتماع امروز خطاب به هم‌میهنانم در سراسر کشور این است که:
رژیم در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار دارد. پس کانونهای شورشی را گسترش دهید.
سرنگونی این رژیم فقط به‌دست مردم و مقاومت ایران میسر است. تغییر رژیم بیش از هر زمان دیگر در دسترس است، آینده‌یی درخشان و به دور از اعدام و شکنجه و تبعیض و سرکوب در چشم‌انداز است.
پیام من به جامعه بین‌المللی این است:
۱- مبارزه مردم و مقاومت ایران برای خاتمه‌دادن به دیکتاتوری مذهبی را به‌رسمیت بشناسید. این حداقل کاری است که می‌توان برای جبران خسارات وارد شده به مردم ایران به‌دلیل سالها سیاست مماشات به‌نفع رژیم انجام داد.
۲- خطرات برنامه سلاح اتمی، موشکی، تروریسم و دخالت در منطقه، تنها با سرنگونی رژیم و استقرار دموکراسی در ایران برطرف خواهد شد. رژیم باید به‌خاطر نقض حقوق‌بشر مورد مواخذه قرار گیرد.
۳- رژیم را به‌طور کامل تحریم نفتی و مالی کنید. به تجارت با وابستگان سپاه یا ارگانهای وابسته به خامنه‌ای خاتمه دهید و روابط با رژیم را منوط به خاتمه سرکوب مردم ایران و خاتمه صدور تروریسم و مداخله در کشورهای منطقه کنید.
متشکرم.

بازتاب بین‌المللی گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس
از آنجائيکه گردهمايی بزرگ امسال  از بازتابهای وسیع و بی سابقه ای برخوردار بود  لذا فقط تیتر و لینک مچموعه ای از بازتابها در این پست که برگرفته از سایت مجاهد است گذاشتم میتوانید روی لینکها کلیک کنید و مطلب کامل را بخوانید 


سرنگونی رژیم حتمی است، ایران آزاد می‌شود
روز شنبه ۹تیرماه ۱۳۹۷(۳۰ژوئن۲۰۱۸)، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس برگزار شد.
در اجتماع عظیم ایرانیان، هیات‌های نمایندگی از کشورهای مختلف جهان، شامل برجسته‌ترین شخصیتهای سیاسی، نمایندگان پارلمان‌ها، شهرداران، منتخبان مردم و کارشناسان و متخصصان بین‌المللی اوضاع ایران نیز شرکت داشتند.
سخنرانان گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، بر حمایت خود از قیام مردم ایران و آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت، تاکید کردند و جامعه جهانی را به اتخاذ سیاست قاطع علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و ایستادن درکنار مردم به پاخاسته ایران فراخواندند.
متن سخنرانی مریم رجوی درسایت مریم رجوی کلیک کنید:

گزیده‌ای از سخنرانی رئیس‌جمهور مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس ۹تیرماه
نقل به مضمون:
🔻اولين چيزی كه امسال بايد گفت، شعله‌ور شدن قيام خجسته و آزاديبخش در تهران و سراسر ايران است.
🔻هم‌چنان که مسعود گفته است اگر ایران بایستد، جهان با ما و در کنار ما خواهد ایستاد.
🔻یک نسل پر اشتیاق و تشنه آزادی به پا خواسته است. قیام آفرینان و کانونهای شورشی راه جدیدی گشوده ‌اند.
🔻برخیزیز و دستان خود را در دستان آنان قرار دهید و برای یک ایران آزاد «حاضر» بگویید.
🔻دیدید که ورزنه‌ایها ورودی شهر را در اختیار گرفتند و کازرونیها خیابانها را و کامیونداران جاده‌ها را گرفتند.
🔻دیدید که جوانان تهران چگونه خیابانهای تهران را سنگربندی کردند و با مزدوران به نبرد برخاستند.
🔻سود رژیم استفاده از مماشات گران درغرب بوده است ولی همواره گفته ایم تکه سرنگونی وبرپایی ایران آزاد برعهده خودما ومردم ماست
🔻امروز فرزندان رشید ایران دربرپایی قیام سراز پا نمیشناسند به زنان پیشروقیام درود میفرستم .ودرود بر اعضای کانون های شورشی که دراسارت وزندان هم باهویت مجاهدی شان رژیم را وحشت زده میکنند
🔻ما درعین حال ازهر گونه عقب نشینی ملاها استقبال میکنیم چراکه هزار جام زهر در خدمت هزار اشرف است
🔻همه را به حمایت عملی از قیام دعوت میکنم .از جوانان کارهای زیادی ساخته است این تعهد همه مااست که همه چیزمان را درکف قیام بگذاریم.همه با قیام وهرلحظه با قیام

لینک سخنرانی شهردار رودی جولیانی


لینک سخنرانی نیوت گینگریچ، رئیس پیشین کنگره آمریکاشرکت استفان هارپر در همایش اپوزیسیون ایران در پاریس گامی درست بود
دیوید کیلگور نماینده حزب لیبرال کانادا و عضو سابق کابینه این کشور در مطلبی که در اتاوا سیتی زن شنبه ۱۶تیر ۹۷منتشر شد به دفاع از حضور هیأت نمایندگی کانادا و سخنرانی استفان هارپر نخست‌وزیر پیشین این کشور در همایش بزرگ مجاهدین و مقاومت ایران پرداخت
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر