کل نماهای صفحه

پیامهای مریم رجوی

ایران- پیامهای مریم رجوی


چهادم مرداد1394-پیام به جلسه در کنگره آمریکا

متوقف کردن ایران به دستیابی به بمب دخالت در امور منطقه و نقض حقوق
بشر چالشها و راه کارها

نهم مرداد1394- تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران یک اقدام ضدانسانی فرق

.گایانه و جنایتکارانه است

ایران- پیامهای مریم رجوی-عکس اعدام زندانیان اهل سنت


ایران-عکس مریم رجوی درحالیکه عکس اعدام در ملا عام را نشان میدهد
#Iran # Maryam Rajavi # Masoud Rajavi # Rohani # Khamenei

   روحانی# ایران #مریم رجوی # معسود رجوی  #خامنه ای# 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر