کل نماهای صفحه

ایران-مریم رجوی-برنامه ایران فردا-10ماده

کتاب «ایران فردا – دیدگاه‌های مریم رجوی» منتشر شد

این کتاب شامل برنامه ده ماده‌یی مریم رجوی برای ایران فردا و توضیحات این برنامه است.
در این کتاب، خواننده با دیدگاه‌های مریم رجوی و طرح او برای ایران آزاد شده از دیکتاتوری آخوندی آشنا می‌شود.
در صفحه ۶ این کتاب از جمله آمده است:
«از نظر ما آرای مردم، تنها ملاك سنجش است و بر همين اساس، خواهان يك حكومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستيم. ما در پی بنای يك جامعه آزاد و دموكراتيك هستيم.
يك قرن پيش، مجاهدان مشروطه در پی «عدالت، حريت، مساوات و اتحاد» بودند. سپس مصدق بزرگ به‌پاخاست كه می‌گفت «مقصود اين است كه مردم در نيك و بد امور شركت كنند و مقدرات مملكت را به دست گيرند».
آنگاه فدايی‌ها و مجاهدين و ديگر پيشتازان مبارز، برای سقوط ديكتاتوری پيشين راه گشودند و حالا مقاومت ما با كهكشان شهيدانش، از اشرف و موسی تا صديقه و ندا و زهره و گيتی برای انتخاب آزادانه يكايك مردم ايران به‌پاخاسته است.
ما نظام استبدادی حاكم را باطل اعلام كرده‌ايم، ما دين اجباري و زنستيز را باطل اعلام كرده‌ايم، ما قانون اساسی ولايت فقيه را باطل اعلام كرده‌ايم.
قانون اساسی ما، آزادی، دموكراسی و برابری است. قانون اساسی ما نه در مصوبات خبرگان جنايت، بلكه امروز در قلب يكايك ايرانيان حك شده و فردا توسط مؤسسان منتخب مردم نوشته خواهد شد.
مبنای اين قانون، يك جمهوری آزاد، بردبار و پيشرفته است، مبنای آن كثرتگرايی و جدايی دين و دولت، برابری زن و مرد و مشاركت فعال و برابر زنان در رهبری سياسی است. اصول ما برابری حقوق مليت‌ها و اقليت‌های مذهبی و جامعه‌يی بدون شكنجه و اعدام است

https://www.maryam-rajavi.com/activities/publications


نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی

جمهوری مبتنی بر آرای مردم (ماده ۱)
کثرت‌گرایی (ماده ۲)

لغو مجازات اعدام (ماده ۳)
جدایی دین و دولت (ماده ۴)

تاریخچه سکولاریزم

آیا یک فرد مذهبی می تواند مبلغ سکولاریزم باشد؟

برابری زن و مرد (ماده ۵)
قضاییه مستقل (ماده ۶)
احترام به حقوق‌بشر و منع تبعیض (ماده ۷)
 فرصت‌های برابر اقتصادی و حفاظت از محیط‌ زیست (ماده ۸)
 همزیستی مسالمت‌آمیز (ماده ۹)
یک ایران غیراتمی (ماده ۱۰)


نظرگاه مریم رجوی برای ایران فردا- اول تیر 1392

 ایران-مریم رجوی-برنامه ایران فردا-عکسهای 10ماده مریم رجوی


   روحانی# ایران #مریم رجوی # معسود رجوی  #خامنه ای# 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر