کل نماهای صفحه

۱۳۹۵ تیر ۱۹, شنبه

ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395

 امضای دفتر شهیدان راه آزادی توسط شخصیتهای بین اللملی 
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395
ایران-گزارش کامل گردهمایی بزرگ مقاومت ایران ،سخنان مریم رجوی19تیر1395

 مریم رجوی در اجتماع بزرگ پاریس: يكسال  پس از توافق اتمی، هردو جناح در برابر یک جامعه عمیقاً 
ناراضی شکست ‌خورده‌اند
لینک متن کامل سخنرانی در سایت مریم رجوی 
پیام تبریک زندانی سیاسی علیرضاگلیپور به‌مناسبت برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

ی علیرضاگلیپور به‌مناسبت برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

:ادامه لینک متن سخنان شخصیت های شرکت کننده 
رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت: مقاومت ایران، و خانم رجوی تنها آلترناتیو رژیم آخوندها هستند


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر