کل نماهای صفحه

۱۳۹۴ بهمن ۸, پنجشنبه

ایران-گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394


ترانه« نه تن به ظلم نمیدم »– برگرفته از تظاهرات نه به روحانی نه به اعدام
ایران-پیام مریم رجوی تظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پیام مریم رجوی تظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پیام مریم رجوی تظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پیام مریم رجوی تظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

دکتر آلخو ویدال کوادراس: باید جامعه بین‌المللی از جنبش مقاومت ایران تحت هدایت مریم رجوی حمایت کند

دکتر آلخو ویدال کوادراس: باید جامعه بین‌المللی از جنبش مقاومت ایران تحت هدایت مریم رجوی حمایت کند

دکتر آلخو ویدال کوادراس در تظاهرات نه به روحانی در پاریس گفت: ما امروز این‌جا هستیم تا علیه دیدار روحانی اعتراض کنیم. من از این همبستگی و تظاهرات بزرگ خرسندم. ما با لبخندهای روحانی فریب نخواهیم خورد. اگر او واقعاً میانه‌رو بود باید اول از همه علیه اعدامها اعتراض می‌کرد.
او رئیس حکومت دو هزار اعدام در دوران خودش است. از روحانی نباید در هیچ پایتخت اروپایی استقبال کرد.
ایران یک جنبش مقاومت سازمان‌یافته دارد که تحت هدایت یک زن شگفت‌انگیز است. مردم ایران به شورای ملی مقاومت ایران نیاز دارند. با برنامه 10ماده‌یی خانم مریم رجوی می‌شود ملت ایران را از سرکوب وحشیانه و جامعه بین‌المللی را از تروریسم و بنیادگرایی نجات داد.

این منفعت غرب و جامعه بین‌المللی است که در همه مسائل مربوط به ایران از یک سازمان و یک قدرت واقعی که بردبار و دموکراتیک است حمایت کند. این سازمان، شورای ملی مقاومت تحت هدایت خانم مریم رجوی است.

خواهر مجاهد مرضیه باباخانی: در مقابل زد و بند با این رژیم سکوت نمی‌کنیم

خواهر مجاهد مرضیه باباخانی: در مقابل زد و بند با این رژیم سکوت نمی‌کنیم

خواهر مجاهد مرضیه باباخانی در سخنانی پرشوری با درود به تظاهر کنندگان پاریس که برای نه به رئیس‌جمهور اعدام، گرد آمدند گفت: آخوند روحانی نماینده مردم ایران نیست، قاتل مردم ایران است، او مدافع سرسخت اصل ولایت‌فقیه است.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق، دولت فرانسه را به حسابرسی از کارنامه ننگین روحانی فراخواند و گفت: روحانی را برای 2200اعدام، سرکوب زنان و اقلیتها و موشک باران لیبرتی مؤاخذه کنید.
وی افزود: اگر اروپا در دفاع از ارزشهای واقعی صادق است باید مراوده با این رژیم را به آزادی زندان سیاسی و عقیدتی مشروط کند.
خواهر مجاهد مرضیه باباخانی تأکید کرد سازمان مجاهدین خلق ایران 37سال است با گوشت و پوست خود بهای مبارزه با رژیم ضدبشری آخوندی را پرداخته و تا تحقق آزادی مردم ایران به این مبارزه ادامه خواهد داد.

گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394


ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394


ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394ایران-پاریس ٫گزارش کامل ازتظاهرات نه به روحانی پاریس8بهمن,1394

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر