کل نماهای صفحه

رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران- زندگي نامه مريم رجوي وازنگاه شخصیتها


گزیده‌یی از سخنان مریم رجوی در مورد دیدگاههای شورای ملی مقاومت


مریم رجوی - برای آزادی، به‌نام آزادی، به‌سوی آزادی

گزیده‌یی از سخنان شخصیتهای سیاسی کشورهای مختلف در باره مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقامت ایران

کسی می‌آید که صدای مردم ایران است
احمد جارالله سردبیر روزنامه السیاسه چاپ کویت در رابطه با گردهمایی مقاومت ایران در پاریس در پیامی گفت:‌ ای مریم رجوی، به‌زودی خاورمیانه به‌مناسبت به‌دست گرفتن مسئولیت ایران، توسط شما، جشن خواهد گرفت. مردم ترا می‌خواهند. جهان متمدن با شماست ای مریم رجوی. خلقهای خاورمیانه از دست رژیم ایران مثل مردم ایران رنج بردند.
مريم رجوی کیست
نامی که برای رژیم ولایت فقیه سرخ ترین نام است. زنی مسلمان که تمام قد در برابر استبداد و اجبار دینی ایستاده و رهایی ایران وایرانی را به عنوان مهمترین هدف خود معین کرده است....
مریم در آذر ماه 1332 در یک خانواده ی متوسط در تهران  به دنیا آمد. برادر بزرگترش محمود از مجاهدان زندانی سیاسی در زمان شاه بود، خواهر بزرگترش نرگس درسال۱۳۵۴ به دست مأموران ساواک کشته شد و خواهر کوچکترش معصومه در سال 1361 به دست رژیم آخوندها دستگیر و در حالی که باردار بود بعد از شکنجه های فراوان اعدام شد.
مريم از جوانی  به سازمان مجاهدين خلق ايران پيوسته فعالیت های خود را بصورت مخفیانه آغاز کرد.
پس از پيروزی انقلاب ضدسلطنتی او يكی از كانديداهای مجاهدين در تهران در اولين انتخابات مجلس در سال ۵۸ بود. انتخاباتی که در آن با تقلب‌های گسترده رژيم  آخوندی، هيچ‌يک از اعضای اپوزيسيون به مجلس راه نيافتند. با اين همه، او بيش از ۲۵۰ هزار رأی را به‌خود اختصاص داد.
در سال۱۳۷۲، شورای ملی مقاومت ايران که متشکل از سازمان‌ها و شخصيت‌های برجسته اپوزيسيون ايران است مریم رجوی را به‌عنوان رئيس جمهور برگزيده شورا برای دوران انتقال حاکميت به مردم ايران انتخاب کرد. قرار گرفتن مريم رجوی در موضع رئيس جمهور برگزیده مقاومت، یک چالش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک فوق‌العاده در مقابل آخوندهای زن ستيز حاكم است
 همچنین این انتخاب، گام جدیدی در شکل گیری یک آلترناتیو سیاسی علیه رژیم آخوندی  در عرصه ی بین المللی بود. آلترناتیوی که توانست حمایت صدها پارلمانتر وشخصیت سیاسی از سراسر جهان را بدست آورده،جلساتی با  مشارکت بیش از صد هزار نفر از هموطنمان شکل داده و صدای آزادی خواهی مردم ایران را به گوش جهانیان برساند.
مريم رجوی همچنین به عنوان یک زن مسلمان در رأس یک جنبش آزادیخواهانه، دیدگاه دیگری نسبت به اسلام دارد. او اسلام واقعی را دینی  بردبار و دموکراتیک معرفی می کند که سراپا با تفسیر ارتجاعی و بنیادگرایانه ی آخوندها متفاوت است.
او در یکی از سخنرانی های خود میگوید: آزادی گوهر و پیام اسلام است. پس آنچه بر اساس آزادی نیست و آنچه مبتنی بر جهل و اجبار و تحمیل است از اسلام نیست....
او در یکی دیگر از سخنرانی های خود امیدوارانه پیروزی و برقراری آزادی در ایران را اینچنین نوید میدهد:
خطابم به شما زنان و مردان آزاده ایران است: آزادی با فداکاری و قیمت دادن به‌دست می‌آید؛ با جرات و جسارت بر سرکوب و تحقیر شوریدن. با شجاعت و امید مقاومت کردن و با مبارزه بی‌امان، هزار اشرف و هزار کانون شورش و نبرد را برپا کردن. آری، می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد و می‌توان و باید آزادی ایران زمین را به‌دست آورد و یک‌جمهوری آزاد و برابر برپا کرد. این آزمایش و مسئولیت تک‌تک ماست.  پس برای آن و برای درانداختن طرحی نو بپاخیزیم!


زیبا ترین آرزو ها برای ایران کدامند؟
 قسمتی از سخنان مریم رجوی - من یک آرزو دارم
من یک آرزو دارم، ایران بدون اعدام و شکنجه. کشوری که در اون جرثقالها برای ساختن ایران آزاد و آبادی اون باشه. نه برای بدار آویختن انسانها. کشوری که در اون، سنگسار و دست و پا بریدن به افسانه ها پیوسته باشه. محاکم شرع و دادگاههای ضربتی، در اون جایی نداشته باشه و عشق و دوستی و بردباری جای بی‌اعتمادی و کینه و انتقام رو گرفته باشه.
من یک آرزو دارم، ایران ازاد و دموکراتیک، کشوری که در اون همه مردم از حق آزادی، حق زندگی و حق امنیت بطور مساوات برخوردار باشند. هر کس آزاد باشه تا عقاید و خواستهایش را بیان کنه. هر کس آزاد که اعتراض کنه. هد کس آزاد باشه که پوشش  و راه و رسم رندگیش رو، خودش انتخاب کنه و زنان در همه امور از جمله رهبری جامعه از حقوق برابر با مردان برخوردار باشن. من یک ارزو دارم، ایران سرشار از  بردباری و مسالمت و همچنین کشوری باشه که در اون انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون در کنار هم بطور برابر بتونن زندگی کنن. هیچ دینی ممنوع نباشه و هیچ دینی بر دین دیگر هیچ امتیازی نداشته باشه. تفتیش عقاید برافتاده باشه و از صحنه جامعه ایران حذف بشه و کسی بخاطر باورها و افکارش تحت پیگرد و آزار قرار نگیره. من یک آرزو دارم، ایران صلح و دوستی، کشوری که جنگ و خونریزی و خشونت در اون به کلی رخت بربسته باشه. کشوری که بجای بنیادگرایی و تروریسم صلح و دوستی رو در منطقه و در همه جای دنیا اشاعه بده. کشوری پایبند به همزیستی و حسن همجواری باشه. آزی من تردیدی ندارم که در مسیر تحقق این ارزو ما بر همه مشکلات فائق خواهیم شد. ما بنیادگرایی را  از صفحه تاریخمون برای همیشه پاک خواهیم کرد. هیچ چیز نمی تونه، مانع طلوع آفتاب آزادی برای مردم ایران بشه و هیچ چیز نمی تونه  مانع تحقق آزادی در ایران بشه.
و در این لحظه، من صدای ملت بزرگ ایران رو می شنوم  که می گن «ما پیروز می شویم،‌ میهن ما آزاد می شود.»

صحنه های کم تر دیده شده از مریم رجوی

زندگي نامه

مریم رجوی علیه بنیاد گرایی
مریم رجوی مبتکر راه حل سوم
رهبری زنان
مریم رجوی معتقد است که زنان نیروی تعیین کننده در مبارزه برای کسب دموکراسی در ایران محسوب می شوند. این اعتقاد از ذات این مبارزه برمی خیزد: فاشيسم مذهبي بر سرکوبگری که هسته اصلی آن زن ستیزی است، متکی است و نیرویی قادر به شکست آن است که به زن ستیزی آغشته نباشد. یعنی زنان. و مردانی که در عمل به برابری زن و و مرد معتقد باشند.
مشارکت فعال زنان در رهبری و راه حل زنان، مردان را نیز به نیروی تغییر تبدیل می کند. تحت رهبری مریم رجوی زنان تقشهای مهمی در مقاومت کسب کرده اند.  ۵۲درصد از اعضای پارلمان مقاومت را زنان تشکیل داده و بالاترین مسئولیتهای سیاسی، بین المللی و تشکیلاتی در ارگانهای مختلف مقاومت توسط زنان اداره می شود


واشنگتن تایمز: ایران - معرفی برنامه های آلترناتیو شورای ملی مقاومت


هشت ویژگی یک آلترناتیو:

1.سازمان: ساختار سازمانی استوار و توانمندیهای سازمانی پایدار، هم در داخل ایران و هم خارج از کشور، آن را قادر می سازد که به عنوان موتور برای تغییر عمل کند. 
۲. رهبری فکری: رهبری خبره و ماهر که قادر به برخورد با حاکمیت مذهبی است، در حالی که هر دو جذاب و قادر به متحد کردن مردم هستند . (مثل)لیزر - متمرکز بر تغییر رژیم ایران است
۳. پلاتفرم: یک برنامه صریح که نشان دهنده آرمانهای مردم است و مطابق با معیارهای بین المللی است که کشور را به جلو حرکت می دهد و با دیکتاتوری قبلی و همچنین حکومت مذهبی کنونی تفاوت دارد. 
۴. تنوع: تحت پوشش قرار دادن گرایش های گوناگون سیاسی و ترویج حقوق قومیت های مختلف و اقلیت های مذهبی در ایران. برخوردار از حمایت گسترده مردمی در داخل و خارج از ایران.
۵. پایداری: تمایل به تحمل سختی و ریسک برای رسیدن به هدف آزادسازی ایران و یک سابقه اثبات شده برای پرداخت هزینه برای پیشبرد حرکت به جلو.
۶. کمیت: اثربخشی در تضعیف اقدامات و موقعیت های رژیم و توانایی حمایت از مبارزات ضد دولتی پیچیده (مانند افشای سایت های هسته ای و شبکه تروریستی رژیم).
۷. هماورد اصلی رژیم: که توسط رژیم جدی گرفته شده است؛ شبکه وسیع آن در داخل ایران، که نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات داشته باشد، باعث می شود که رژیم دائما به نقش عمومی مقاومت و نقش آن در برقراری ارتباط با مخاطبان خارجی اش اعتراف کند.
۸.  موقعیت بین المللی: برخورداری از مشروعیت و پشتیبانی بین المللی دو حزبی، و توانایی نشان دادن فشار جهانی علیه رژیم و حمایت از مردم ایران است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر